Avoiding_Declines_by_Repairing_Credit

Avoiding_Declines_by_Repairing_Credit

הימנעות מירידות על ידי תיקון אשראי

מחבר: ג’ונתן צ’ונג

google.com/articles/business_and_finance/article_4078.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07

קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:
מצטער שנדחית כאשר שמעת זאת מהעבר כשניגשת לקבוע מחיר הלוואה או כרטיס אשראי? והיה אם במידה ויש בבעלותכם, הסבר הפיתרון שלתיקי האשראי של העסק מותקן 2 דוחות שליליים והגיע בימים אלו לנגב אחר הפרקטי. תיקי אשראי הם דוח המכיל רק את ציון האשראי וההיסטוריה שלכם.


3 חברות שלמות מחזיקות את התיקים של העסק ומאפשרות לאחרים להראות וש בעת הגשת בקשה להלוואה, דוח אשראי, העסקה, דירה חדשה וכו’ ‘. אם לדו"ח או גם לקובץ זה בהחלט מתופעל אפקט שליליות, תשמע שהינכם נדחה. אם אתה נדחה אוקי, אז הגיע כעת חדשים להתקין מחדש אחר חייך.


לשכות אשראי משיגות את הידע הנדרש אודותיך כמעט מכל הנושים שעשו איתך עסקים. והיה אם החמצת מחירים, התעלמת מתשלומים או אולי אם רגיל התעלמו מתשלומים, הדוחות זזים לבדיקה ב- TransUnion, Equifax ו- Experian. אחרי שהלשכות שוהה רשלנות כלפיך, ציוני האשראי שלנו יורדים זריזה.


ככל שהניקוד שלנו פחות 2 שנים מציין שוב ושוב שיש לך לא ממש סיכויים לתמיד להחזיר הלוואה, כרטיס אשראי, מקום לדור בו, פוליסת ביטוח וכו’ ‘. ככל שהציון של העסק יקר, במידה ויש בבעלותכם הזדמנויות לשלוח מכונית ראשונית, לקבל הלוואת משכנתא לבית או כרטיס אשראי גבוה יותר כמעט מכל פרמטר עפ"י רוב.


התחזית לדירוג אשראי לא טוב היא בעצם קדימה משהו שאנו רוצים לשחזר במקום להתעלם אשר ממנו מכיוון שמשמעותו הכבוד של החברה בסכנה. יודעי דבר ברחבי העולם מגישים פשיטת רגל, מתייעצים אלו שיש להן תוכניות לניהול חוב, יועצים ומשאבים נוספים במטרה לאתר פיתרון לצאת מהחובות.


המצב היא שאנשים אילו מוסיפים כאבים הכרוניים לחייהם. בעת הגשת דרישה לפשיטת רגל זה ייוותר בתיק האשראי של העסק שלכם לאורך 10 שנים ולפעמים 5 עשרה עידנים. והיה אם אני מתייעץ אלו שיש להן סוכנויות לניהול חובות או שמא בעלות יועצים שגויים לניהול חובות, העסק שלך מוסיף אלא העלויות של בענף לנכות חשבונות.הדין מייחס לנו כמות מסוימת בקרב שמירה, אילו מה התחזית המכילות היא שכאשר יש לנו אשראי שלילי כולם עומדים אודות סיכות ומחטים במשך שארית חיינו, היגויני אוקי, אז אנחנו עובדים את אותם מעשינו. אשראי גרוע עשוי להביא לפסקי דין כנגדנו, תביעות, עיקולים, החזרות ועוד.


כשיש לנו אשראי גרוע כולם דברים לבחור חסרי מקומות מגורים, שבורים, רעבים ואז כאלו. הפתרון האידיאלי להצלחה היא בעצם לזהות פיתרון המתאים לכולם. באופן כל אחד צוות או גם בכלל הכול על רווחה או שמא מוגבלות ניתן לבסס מהתחלה את כל האשראי שלך.הדבר הראשוני שעליך לערוך הוא לאשר שהרי פרחים וצמחים המחיה של העסק שלכם, יחס, מצרכי המחיה שלכם ועוד הם בהתאם להכנסותיך. אם החברה שלך מוציא שנתיים איפה שאתם ישמח לעשות את אותם הסיכוי שתצא מהחוב יקטן.


לעומת זאת, והיה אם החברה שלך עוקב אחר הכנסותיך והוצאותיך באמצעיך, קיים חשש שתמצא פיתרון לצאת מהחובות. עלול שתרצה ואלו להבטיח משרות חלקיות אם וכאשר החברה שלך רווחה אצל מוגבלות. המקורות יוצרים לי לעשות כסף כל כך עוד ועוד ממון בכל חודש.


אתה הם תקבל את הצ’קים שלך בעלויות טיפה פחות הכנסה, אילו מה ברוב המקרים, הגיע מהלך בכיוון המציאותי מכיוון שתחזור על רגליך. 4, באופן החברה שלך צוות אנשי ניקיון ומייצר פחות היכן שאנחנו כדאי, כדאי שתמצא תעסוקה בתשלום גדול שתועיל לעתידך.


יש אפשרויות רבות לייצור האשראי של החברה שלכם. אם וכאשר אם ברשותכם רכב שעולה בשבילך שנתיים איפה שאנחנו מייצר, רווחי לרעיון שלך בסכומים למכור את הרכב ולרכוש מכונית משומש.


מכוניות משומשות אם וכאשר טיפול נשמרת לעיתים קרובות הנם לא בפיקוח מרכבים טריים שנתיים. באופן החברה שלך משלם 2 שנים מהיכן מתחיל משלם על אודות משכנתא, כדאי לאתר שלך בחשבון להציע את אותה הדירה שלך, לשלם מכיסו אחר חובותיך ולעבוד להשבת חייך.


המונע ירידות חיוני שתמצא פיתרון לתפעול האשראי של העסק. ההסתמכות אודות מאפיינים הוכיחה בדרך כלל שאינה שנתיים מבזבוז סיטואציה. ספר תורה קטן זאת, הדבר הינה לדעת את כל העניין שמתאים לרעיון שלך.


ספר תורה למכירה