Avian_Bird_Flu_Poses_Serious_Threats_To_Humans

Avian_Bird_Flu_Poses_Serious_Threats_To_Humans

שפעת העופות העופות מהווה איומים חמורים לקליינטים

606

סיכום:


קהילת הבריאות העולמית הייתה בסיטוציה של על ידי אזעקה מפאת התפרצויות בשנים האחרונות בידי מחלת שפעת העופות במקומות אלו מקיפים במדינות שונות בעולם.
מילות מפתח:


שפעת העופות, שפעת העופות, h5n1, המצב
חברת המאמר:


קהילת הבריאות העולמית נתפסה במצב של אבטחה בגלל התפרצויות לאחרונה בקרב מחלת שפעת העופות במקומות אלו עשירים במדינות שונות בעולם, במיוחד באסיה. הנזק הדביקה חולים, הדבר שגרם לרבים לסמוך שבקרוב תתרחש מגפה עולמית.בעשורים האחרונים שפעת העופות השפיעה בסיסי אודות ציפורים ובמקרים מסוימים הכול על חזירים. שפעת העופות היא לא פוגעת למרבית בבני אדם אילו המקרה האנושי ההתחלתי בקרב שפעת העופות תועד בשנים האחרונות. מחלות שכבר מתפעל ידוע שפוגעות קל בבעלי חיים עבור לאנשים שפעת העופות מהווה , המחלות הנ"ל. בשל מכך, מעבר זה התחיל רב גוניים ממגפות הבריאות מהן סבל אמא אדמה לאורך אלפים רבים של זמן.נגיף שפעת העופות: מוטציה רצופהשפעת העופות פוגעת למרבית בציפורים, במיוחד בציפורים נודדות, ברווזים ותרנגולות.

שפעת העופות הינה מחלה נגיפית מדבקת הדומה לשפעת אנושית. חמש תת-סוגים של נגיפי שפעת דוגמא אלו A משתנים לשפעת העופות. שפעת העופות נפרד משפעת אדם בנוגע החלבונים השוכנים על אודות שטחי האיזור על ידי תת-סוגים של נגיף שפעת העופות.ידוע כי מצויים 16 תת-סוגים שונים של HA (המוגלוטינין) ותשעה תת-סוגים של NA (נוירמינידאז) בידי נגיף שפעת העופות. תת-סוגים אלו בעלי זכאות להשתלב הגיע בזה, לתכנן תת-סוגים שונים בקרב המחלה. בגלל שילובים קבועים אצל תת-סוגים, ייצור חיסונים נעשה לקשה הרבה יותר. לרוב אף אחד לא יכול לדעת אך תת-סוג יופיע להבא, שאינן לדבר על שום מה תראה השפעתו.ארבע ידוע כיוון נגיפים מתפתחים מאז ומעולם. כמה עולה ספר תורה לעולם משנים את אותו כתמיהם. לכן, המתארת את המדענים להגדיל ואלה את התרופות והחיסונים הנעשים על מנת לעמוד בקצב ההתפתחות המתמדת אצל הנגיפים.H5N1: תת-סוג של ארובת עופות קטלניתעד כה, קל מספר תת-סוגים של נגיף שפעת העופות גרמו להצלחה לצלוח ממין העופות למין אנושי. כתיבת ספר תורה מחיר -סוגים מסוג זה הינם H9N2, H7N7, H7N3 ו- H5N1. בקי תת-הסוגים הנוספים, H5N1 יצר את אותו סוג המיגון הרצינית בקהילת הבריאות הבינלאומית. של תת-הסוגים שדווחו כי הינם משפיעים אודות בני אדם, נראה שתת-סוג H5N1 מהווה הגרוע ביותר. תת-סוג H5N1 גרם ואפילו עד מעכשיו ליותר מ -50 מקרי מוות.תסמיני שפעת העופות בבני אדם מןשפעים בתת-סוג שגרם לזיהום. חלק מתסמיני שפעת העופות בבני אדם הנם שפעת אופיינית כגון תסמינים למשל החימום של, שיעול, כאבי גרון וכאבי שרירים. תסמיני שפעת העופות בבני אדם כוללים ואלה דלקות הסרת משקפיים בלייזר, דלקת ריאות ומחלות נשימה קשות ובינהם מקרה נשימתית חריפה וסיבוכים נלווים מסכני מתגוררים.
שפעת העופות: העברה מכיוון מדרבן לאדם יתכן ותהיה לשכור אפשריתלנגיף שפעת העופות ולתתי סוגיה קיים נטייה להשתנות בקלות. היא אולי אחת הטעמים לתופעה ששפעת העופות הצליחה לצלוח מעופות ללקוחות. מוטציה זאת עלולה לשאת גם השאיפה שהעברת אלו למחלה הוא אפשרות ברורה.רעיון הבריאות העולמי הודיע שהרי ישנן שלושה תשובות להגשת הנגיף ולהפוך לשפעת אנושית, הביקוש שאומר שהמחלה אינם תידבק פשוט מעופות אך מבני אדם. קליינטים יכולים להידבק בנגיף ומוטציה קיימת בזמן שהנגיף מצויים בגוף. נגיף שפעת העופות עשוי לשלב וגם שפעת אנושית נורמטיבית, וכך להטמיע רק את מאפייני הבעיה, כולל יכולתו להדביק מטופלים. מוטציה בידי שילוב בעלות שפעת אנושית רשאית להתקיים בגופם של חולים החולים במחלה בזמן שהם אנשים בשפעת אנושית או בידי נגיעה (צריכה, למשל) בעלות חזירים, שנעשה בהם שחמוש כנשא על ידי נלווה סוגים שפעת.