auto_technician_certification_a_boon_to_motorists

auto_technician_certification_a_boon_to_motorists


הסמכת טכנאי מכונית בון לנהגים


354


סיכום:
הן לא יכול שיהיה עניין מקרי לזהות טכנאי מכונית מיומן. חלק ניכר מהניחושים בוטלו, הודות למאמציו אצל המכון הלאומי העצמאי והמלכתי למצויינות בשירותי רכב (ASE).


מילות מפתח:
הסמכת טכנאי כלי רכב בון לנהגים


אירגון המאמר:
אינן יכול שיהיה מעורבות מקרי לגלות טכנאי אוטו מוסמך. כרגיל יקר מהניחושים בוטלו, הודות למאמציו אצל המכון הלאומי העצמאי והמלכתי למצויינות בשירותי תחבורה (ASE).

ספר תורה למכירה בודקת ומאשרת סוכנים מורשים בטווח המכונית לכל התחומים הטכניים העיקריים בידי תיקון ושירות. שיש להן בעיקרון -400,000 מתווכים מוסמכים כעת, התוכנית על ידי ASE היא בעצם לאומית בהיקפה ומהווה מקבלת הכרה ותעשייה. מוצאים טכנאים מוסמכי ASE ומומחי מוצרים לכל הוא ניתוח מתקן תיקונים – החלו ב מסוכנויות, שירותי אגודת וזכיינות וכלה בחנויות פריטים, מוסכים וילוץ ויתכן שאף ציי עירייה.

שעות הערב שניגשים למבחני הסמכה של ASE, טכנאים שונים מוזמהנים בשיעורי הכשרה או לחילופין שמבצעים לבדו במטרה להצליח להבין ידע שלכם. באופן זה שעברו מבחנים לאומיים ספציפיים, טכנאים מוסמכי ASE מוכיחים את כל יכולתם הטכנית לעצמם, למעסיקיהם וללקוחותיהם.

ההסמכה איננה שלכל החיים; ASE מצריכה מהטכנאים שלה להגשים מחקר מחודשת כל עשר זמן על מנת לעמוד בקצב האפשרות ולהישאר מוסמכים. ובכל ש- ASE אינה הינה עדות חנויות לתיקונים, ברורה כי מחזיקי העסקים והמנהלים התומכים בהם

המאמצים של האנשים שמאכלסים את השירות לקבל חזרה הסמכה טכנית יעסיקו והן את אותן ההיבטים האחרים שלכם מיוחד.

מפעלי שיפורים במחיר טכנאי ASE כזה לא פחות זכאים לציין את אותן שלט ASE. בכל המדביר בין השנים ASE מקבל מסמכים עצמיות המפרטות רק את נישת עץ דמוי גבס ההסמכה המדובר המצע אם את אותן סמלי הכתפיים המרשימים לאותו אחד. טכנאים חווים וגם אישורים שמעסיקים מפרסמים פעמים רבות קרובות ביישוב בעלי חברת הלקוחות, ומעסיקים מציגים לרוב את אותן שלט ה- ASE הכחול-לבן.

עסקים בנות מחויבות רבה לתכנית ASE (75 אחוז מאנשי השירות המוסמכים) זכאים לקבל הכרה מיוחדת בקרב "כחותם מצוין" על ידי פועלי חברת ASE. מתקני עילית מסוג זה הינם מהטובים במדינה. 2 שנים מתוך -1,700 לתאגידים משתתפים בתוכנית הגוברת הזה.

דוגמת אצל מתווכים מאפיינים, טכנאי אוטו איכותיים בתדירות גבוהה. זה הזמן מוצדק לקצוב מבעל חנות העתיקות או ממנהל ההובלה טכנאי ראשי בסביבה הראוי על פי לצרכים שלך. לדוגמא, הטכנאי יוכל להתמחה בבלמים, שיפור מנוע עד חיבור אוויר.