ASP_Web_Hosting

ASP_Web_Hosting

ASP אירוח מוסדות
מחבר: M6.net
google.com/articles/web_design_and_development/article_145.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:20
קטגוריה: עיצוב_אינטרנט_פיתוח
מאמר:


אירוח מתחמי ASP מתייחס לתאגידים אירוח מקומות המספקות שמירה עקבית בין השנים ASP (Active Server Page). באופן העסק שלך וכרחה אתר באינטרנט מבוסס נתונים דינמי, קיים חשש שתרצה להטמיע קוד ASP באתרי HTML של העסק שלכם. כשיקרה משתמש צופה באתר של שפותח באמצעות ASP, הדפים רשאים לשנות בהתאם לפעולות הבעלים. קוד ASP מתיר למוצר שלך לקשר את דפי החדש של העבודה לרכוש דגשים, ובו משתמשים הם בעלי זכאות לתקשר עם דף הטרי על ידי דלת ושימוש בהגדרות האישיות מסוים, אם שאנו יכולים לעבור הזמנות אינטראקטיביות באתר האינטרנט שלך.
מה ASP?
ASP מייצג דפי שרת בנמצא. דפי שרת נוכחיים הנם דפי HTML בנות סקריפטים ASP מוטמעים ש מעובדים בשרת ערב שליחת גליון הנייר למשתמש. ASP מורה לאתר שלך לעצב דפים כללים אודות PSD נתונים דינמי, משתמש יוכל לנקות לנתונים במסד אלמנטים, ולקיים אינטראקציה עם אובייקטים בקרב דפים למשל רכיבי Active X או Java.
איך ASP עובד?
כאשר החברה שלך מקליד קישור URL בתיבת הכתובת או לוחץ המתארת את דף אינטרנט כל אחד לוקח משרת החדש להכין משלוח קובץ למחשב שלך; והיה אם הקובץ היא בעצם HTML מובהק, כאשר דפדפן הטרי של העסק משיג רק את דף הטרי הנו ייראה ממש ובינהם שהיה בשרת המעודכן. יחד עם זאת באופן קבצי ASP נשלח למחשב שלך משרת הדנדש, קודם, השרת יפעיל את אותן קוד ה- HTML; ואז הפעל רק את קוד ASP. לדוגמא: קוד ASP יכול להיות המועד האינטרנטי, או אולי השעה; ומידע שכזו נפרד.
מאיזו סיבה לראות מארח חללים ASP
ישמש שלכם למצוא מארח מקומות שיארח אחר האתר שלך בשרת Windows 2000. זה רוצה לארח את אותה דפי ה- ASP של העסק בשרת Windows 2000 מכיוון שהם יציבים יותר ורוב רכיבי ASP מייצרים IIS (Internet Information Services), מסוים ל- Windows. עליך גם לשקול אם וכאשר אתר אינטרנט של שלנו נעזר במסד נתונים (למשל SQL, מכונית להכנסת ספר תורה ) ואז לבדוק שמארח הדנדש שלנו נותן אבטחה בסוג מסד הנתונים ש אתר באינטרנט שלנו גולש.
עלות ספר תורה