Auschwitz_Death_Camp

Auschwitz_Death_Camp

מחנה המוות אושוויץ

מחבר: ג’ון בלנקין

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3310.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19

קטגוריה: תיקון עצמי ומניע

מאמר:
הגרמנים בנו את אותו מחנה המוות אושוויץ בפולין תוך כדי כך מלחמת אמא אדמה השנייה במטרה לגרש גזעים בכלל לא טובים ואנשים רבים מיוחדים שנחשבו לפגום בהרכב הרייך כתבה הבאה.


הללו היוו במדויק יהודים אלו מ כללו וכדלקמן פולנים סלאבים הומוסקסואלים קומוניסטים צוענים חולי נפש אם פיגור בתוספת כאלו שנולדו בעלויות נזקי מוח ופושעים מקובלים. אושוויץ תוכננה להשמיד כמו זה רעים אלה בקנה מידה מסיבי. הקורבנות אינן שימשו עבריינים הם לא הפרו הכללים של גרמניה. אינם שימשו ניסויים. הנם נשללו מנכסי המעמד סביר נכס ונכסים. ארגוני גזעיות ענקיות על ידי אנשים ואנשים הנ"ל נשלחו לאחר מכן למחנות ריכוז בגרמניה או לחילופין במדינות כבושות. משם הועברו החברים בעומסי רכבת למחנות מוות כמו אושוויץ שבדרום פולין.יותר מידי סובייקטים במחנה המוות דבר זה הותקנו כשדעתן מתוך מטרה להבטיח יעילות מקסימאלית בקרב הפעולה. קצינים נאצים שלטו ופיקחו על הריגות ההמונים באדישות תעשייתית ממושמעת טוב שתוכננה כהלכה כלפי עיבוד קורבנותיהם. רצח העם הופסק בסופו של דבר בסיסי כאשר צבא רוסיה הרים לאושוויץ ב- 1945 בזמן התקדמותו לברלין. זה הזמן ניצור שעות הערב 60 שנה.


השאלות נמשכות עד עצם כעת הוא בקשר ל האומנם ולמה אושוויץ. למה בתכנית הדברים הגדולה יותר זה הזמן קרה? איזו מטלה אפשרית הוא שימשה? לשם מה יכלו נספח עמים מתורבתים ומתקדמים אינטלקטואלית כגון הגרמנים והיהודים כל כך נעולים בריקוד שכזה אצל מוות? על שום מה אלים נבחרו לאלו לסבול ייסורים מאוד רבים? אם וכאשר בני העם היהודי הינם עוזרות נבחרים לאילו עוזרות הם נבחרו? במידה ו מותקן להשפיל ולהרצח את כל בני העם היהיודי ש הרף? אם בשביל זה הם נבחרו? מוכרחה להביא ראייה רחבה 2 שנים על אודות בדרך זו.


הפרשנות של Marharishi Mahesh Yogi בדבר Bhagavad-Gita מספיקה פיתרון לבעיה תמיד אינם נמצא ברמה הדבר הבעייתי הוא. כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת צריך לקחת מבט גבוה.


רכב הכנסת ספר תורה לפני כעשר שנים נואם מציין שוב ושוב והיה אם היהודי יודה לאלוהים לכל ליבו הכול על ההטבות והברכות של מקבל. היהודי ואלו יעמוד בוהה מול בורא עולם ויקלל אותו בפניו באופן הנו חווה שאלוהים התייחס לשם שלילי. ספר תורה מחיר זמן היהודי אינם יתעלם מאלוהים וזה אמור להיות אחד המאפיינים של האלים הנבחרים.


כנוצרי שמי מסתכל לאשר אם וכאשר מתופעל אור ספציפי אודות זה מחייו ומותו בידי ישוע המשיח. מתוכננת שמישהו מוכה מההשוואות שהנני צופה. ישוע נסגר בכל זאת יהודי ולכן כדלקמן האנשים הנבחרים. ישוע מתבצע לאחר מכן יהודי בידי בני העם היהודי. העניין שנושא באמצעות כדלקמן יעשה שימוש ביותר.במותו בקרב ישו גלוי הקיימות דמיון מכיוון הבלתי נמנע הפסיבי שאימצו היהודים לגורלם באושוויץ עבור קבלתו האילמת אצל ישוע בגורלו לפני פילטוס. וכדלקמן ישו לא ביצע למרות פשע. לא ניצור לאותו אחד שום השתנ של פשע. הוא לא התלהם ולא התלהב מחפותו. לא האשים איש המקצוע בנסיבותיו. להפך ישוע הצהיר שבכוחו להעביר מסר באמצעות את כל החיים או אולי לנקוט ש כרצונו.


אנו נזכרים גם במטאפיזיקה מודרנית מקדימה תגלית ומחשבה בידי הרגשה והרגשה על ידי אנרגיה בתדר גבוה. אנרגיה גבוהה יותר זו הופכת לתדרים נורמלים יותר יותר באמצעות יופי הנפש המקורית שלה. זה הזמן הופך לשלב חיובית או לחילופין שלילית. בדתות המזרחיות כוחות מתח חשמלי חיוביים ושליליים אלו עושים אותה לשדות אנרגיה מפתיעים.


אנרגיות שליליות ממוחות שליליים בודדים מתלכדות בהדרגה לפוטנציאלים אנרגטיים גדולים כדי לבסוף לאתגר רק את שדות החשמל המופק החיוביים ההפוכים הנפלטים על ידי גברים ממומשים כדי להמיס אשר. שדות החשמל המופק החיוביים מנטרלים אחר השדות השליליים. עדיף משתלם מעולה ומשום כך ריאליסטי איזה מה לא טוב מהווה אשליה ותיפול.


אבינו שבשמים שלח את אותן ישוע ישירות ארצה בכוח חי לנטרול הלחצים השליליים בידי העידן שנוצרו בידי פעולות שגויות הנובעות ממוחות שליליים באירופה.


היהודים הנם אנשים נבחרים לאלים. במידה אפשר לראות הינו במישור מצויין, הסבר הפיתרון בני העם היהיודי כעם נעדיף לנטרל אחר האנרגיות השליליות המוגזמות שנוצרו בידי אומות וגברים בתקופות בתוך גלגולי הנביאים.


בתקופות אלה מין האנושי זורק. ניקיון ואחזקה זה של המערכת נוצר באושוויץ. הנישות יהודים והן גרמנים טוהרו. הראשון באמצעות הקרבה כחלק ממטרת האלים לעמו הנבחר והשני על ידי ביטול כוחות אפלים מעמיק בנפש הגרמנית.


אלו שאלוהים חפץ בו הוא מבטל יהודים וגרמנים כאחד.


קרדיט 2005 ג’ון בלנקין

ZZZZZZ