Asbestos_and_Cancer

Asbestos_and_Cancer

אסבסט וסרטן
מחברת: קארן בראון

google.com/articles/health/article_655.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:10
קטגוריה: בריאות
מאמר:

במידה החברה שלך אם מדרבן אהוב אובחנו כחולי מזותליומה או לחילופין סרטן נפרד הקשור לאסבסט, רווחי להתקשר לייעוץ הקשור למשפט. הסדרים משפטיים אופייניים מוזמנים לחמישה מיליון דולר אמריקאי.
מזותליומה הינה סוג מסוים מיוחד בקרב סרטן אשר בו תאים ממאירים (סרטניים) יש את במזותליום, שק מגן המכסה את אותה שמרבית האיברים הפנימיים בגוף. במרבית החברים המפתחים מזותליומה עבדו בעבודות שבהן שאפו חלקיקי אסבסט.
מה הוא המזותל?
מזותליום הנו קרום המכסה ומגן על מרב האיברים הפנימיים בגוף. מהווה מסועף משתי שכבות על ידי תאים: שכבה זכוכית כוללת מיידית את אותה האיבר; הנוסף מקיימת שק סביבו. המזותל עוסקת סוג של נוזל סיכה שמשתחרר מכיוון שטחים האלו, ומאפשר לאיברים נחמד (כמו הלב הפועם והריאות המתרחבות ומתכווצות) להגיע בנוחיות בדבר מקומות מגורים ביטחון.
למזותליום שמות שונים, בהתאם למיקומו בגוף. הצפק הוא רקמת המזותל המכסה אחר שרוב האיברים בתוך הבטן. הצדר הוא הקרום העוטף את אותה הריאות ומצפה את אותו דופן חדר החזה. קרום הלב מכסה ומגן הכול על הלב. רקמת המזותל המקיפה את אותה אברי הרבייה הפנימיים הגבריים מכונה tunica vaginalis testis. Tunica serosa uteri מכסה אחר אברי הרבייה הפנימיים על ידי בחורות.
מהי מזותליומה?
מזותליומה (סרטן מזותליום) הנו מחלה בתוכה תאי המזותליום הופכים לחריגים ומתחלקים ללא שליטה או אולי מבנה. הם יש להם זכאות לפלוש ולפגוע ברקמות ואיברים ביטחון. תאים סרטניים יכולים והן לגרור (להתפשט) מהאתר יוצא דופן כלשהו לחלקים אחרים בקרב הגוף. ברוב המקרים בידי מזותליומה טריים בצדר הצינורות או בצפק.
עד הרגע מספר נפוצה ביותר מזותליומה?

אפילו תמלול הקלטות עלו בעשרים השנים האחרונות, מזותליומה הנו הוא סרטן נדיר במיוחד. כ -2,000 פעמים חדשים בקרב מזותליומה מאובחנים בארצות הברית מהראוי שנה אחת. מזותליומה מופיעה פעמים רבות קרובות יותר של גברים מאפשר על ידי בנות והסיכון צץ בעלויות הגיל, אילו מה מחלה הינה זכאית לבוא על ידי גברים או גם בחורות שלכל גיל.
מה הם המשרדים הסיכון למזותליומה?
תעסוקה במחיר אסבסט היא גורם הריסק העיקרי למזותליומה. היסטוריה בידי חשיפה לאסבסט בעבודה מדווחת בכ- 70 עד 80 אחוזים כמעט מכל המקרים. יחד עם זאת, מזוטליומה דווחה אצל כמו זה מורכבים ללא הצגה מכונה לאסבסט.
אסבסט הוא שמה אצל קבוצת מינרלים המתרחשים אם וכאשר פשוט כמסה על ידי סיבים בעלי ערך בריאותי וגמישים הניתנים להפרדה לחוטים דקיקים ושזירה. נבצע ניצול של נרחב באסבסט במוצרים תעשייתיים מקיפים, הכללים של מלט, חיפויי בלמים, רעפי גג, חומרי ריצוף, טקסטיל ובידוד. אם חלקיקי אסבסט זעירים צפים באזור, באופן יחסי תוך כדי כך תהליך הייצור, הנם עשויים להישאף אם לבלוע אותם ועלולים לגרום לבעיות בריאותיות חמורות. 4 למזותליומה, חשיפה לאסבסט מאמיר את אותן הסיכון לסרטן הריאות, לאסבסטוזיס (מחלת ריאות אינן סרטנית וכרונית) ולסרטן נפרד, כגון סרטן הגרון והכליה.
נדמה כי עישון הוא אינו מגביר את אותו הסיכון למזותליומה. יחד עם זה, השילוב אצל עישון וחשיפה לאסבסט מגדיל כללית רק את הסיכון בידי פקטור לחלות בסרטן במעברי האטמוספירה סגנון.