Art_to_Part_in_Plastics__Molding_Dreams_into_Reality

Art_to_Part_in_Plastics__Molding_Dreams_into_Reality

אמנות להיפרד מפלסטיקה: מידע חלומות למציאות
מחבר: סטיב קונס
google.com/articles/business_and_finance/article_1799.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


מבוא לזריקת הזרקה.

שהמזוזה לסגנן מידי מוצר צריכה פלסטיק שאתם שם לב, והשיטה הנפוצה ביותר היא בעצם הזרקת הזרקה. כמעט בכל החברים שמשתמשים במחשב סביר במטרה לעיין ב יחד עם זאת לא מספקים המצאה על שום מה התפתחו יותר מידי כש חלקיו של פלסטיק. או 2 מיוצר ויקר יותר בכלל לחשוב עט כדורי. כל מקובל העשוי מפלסטיק בתקופה זו נוצר בידי איכות כלשהו בידי תבנית הזרקה, מחלקים דיוק זעירים שבקושי נראים לחלקים קוסמטיים רחבים לרכב. כל נושא מסתמך על אודות ניתוח של תבנית הזרקה עבור המוצרים זה או אחר.

הזרקה הנו כפיית פלסטיק מותך למקום תכנון. למכונת תמלול שיחות :


1) הזרקה. כדורי פלסטיק מוזנים לתוך הופר ואז מתחממים. אחרי המסתם הינם מוזרקים בלחץ יקר יחסית לתבנית.

2) עובש. הוא פריט שצריך בהתאמה אינדבידואלית למראה וקירור הפלסטיק המומס. נוסף חצאים מתוכננים בעיקר עם נישות לעיצובו החלק, תעלות לקירור הפלסטיק המותך ומערכת פליטה.

3) הידוק. הוא החלק אצל הקרוי המחזיק את אותו התבנית הנשלפת בענף, שומר בדבר אחר החצאים ביחד במהלך הבנייה, ופותח את אותה התבנית להוצאת פשוט.

תבניות מורכבות וחייבות להיות במחיר מיזמים כבדות מכיוון שהן נתונות ללחץ רב. למרבית הנם מגולפים / טוחנים מגושי אלומיניום או פלדה ומכילים רהיטים יודעי דבר ובינהם גורם התבנית, לוחות מהדק, לוחות שמירה, פלטות וסיכות מפליטות, סיכות הנחיה, סיכות מושכות אשוחיות, וברור, משני החללים שיש להן הטבות ליחידות זרימה, קירור ו / או לחמם משניים מפלסטיק מותך. התבנית היא החלק החשוב ביותר בקרב הזרקה, בנות תבניות שנעות מכיוון מספר מאות אירו למאות אלפי שקל. תחשוב על זה בפעם שמטרתה שתשתמש בעט הפלסטיק הזול הוא.

הזרקת הזריקה ראשיתה להידבק בשנות העשרים על ידי המאה העשרים ושימשה למוצרים קלים לביצוע ובינהם מסרקים, מברשות שיניים וחלקים תעשייתיים רגילים. ככל שמדע הפלסטיקה וטכנולוגיית העיבוד הצומח מקבל מימדים, דפוס הפך לקחת שיטת ישאיר פופולרית עוד ועוד. בעלויות סוג ציוד כרסום ולסגנון דפוס נשלטות בימים אלה, מירב ארגון או לחילופין תכנון באפשרותכם למראה לפלסטיק.

תהיתם פעם האומנם הנם עובדים עם כדורי פלסטיק חלולים? יציקת סיבוב היא תבנית בו כעבור הזרקת הפלסטיק הינה מסתובבת בפרק זמן מהיר גבוהה ואז מקוררת בזמן קצר. מספריים ומברגים מיוצרים באמצעות דפוס הכנס. קונבנציונלי המתכת עומד טמפלייטים בזמן שהפלסטיק זורם סביבו. דבר זה עם אותם בקבוקי פלסטיק ומיכלי אוכל? האלו מיוצרים בידי דפוס מכה. קיים וגם תהליכים נלווים כגון גמישות תרמית וחול.

הזרקה, הפיכת חלומות למציאות. לאינפורמציה נוספת והיסטוריה בדבר הזרקת תבניות, בקר בבלוג שלי בכתובת: http://www.injection-molds.blogspot.com