אומץ לב ועזות פנים ארציות אלו אחר צדדים המתקיימות מטעם את הדירה מטבע. בשעה שהאחד מוביל למעשי גבורה מבוגרים, הבא יכול להביא פגיעה מגוון. אולם, יתאפשר לכם להכניס בשניהם למטרה חיובית.

אומץ לב ועזות פנים ארציות אלו אחר צדדים המתקיימות מטעם את הדירה מטבע. בשעה שהאחד מוביל למעשי גבורה מבוגרים, הבא יכול להביא פגיעה מגוון. אולם, יתאפשר לכם להכניס בשניהם למטרה חיובית.

לחוצפה ולאומץ מוטל עלינו מכנה משותף, האף שאנו ממוקמים בהרבה מ קצוות הסולם. אומץ נחשב כמעלה, בשעה שחוצפה נחשבת למרבית כתכונה לא טובה.

דוגמה לצורה קיצונית השייך חוצפה, זאת מישהו שרוצח את כל ההורים ואז טוען הממוקם על מקום החוק לנהוג עמו במידת הרחמים, מכיוון שהוא יתום.

טקסטורה נורמטיבית יותר מכך השייך חוצפה זוהי ילד שמדבר בגסות להוריו, או גם תלמיד שמתחצף למורה ומדבר אליו בחוסר כבוד. חוצפה ברוב המקרים מציינת שמי מדבר או לחילופין מקיימת רעיון שאין היא נכון.

החכם יהודה בן תימא אפילו ב”פרקי אבות”:

“הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי להעביר זמנם עיניין אביך שבשמים.” (ה, כד)

“הוא שימש באופן כללי, עז חלל לגיהנם, ובשת חלל לגן עדן.” (ה, כה)באמרה העיקרית בני האדם מבחינים בהם שלהיות אמיץ או שמא עז, זה מעלה. באמרה השנייה לעומת אנשים אלה, עז חלל הוא למעשה כינוי שלילי וחד משמעי, לאיש חצוף.

הדבר אפוא הגורם להבדל הוא למעשה רק אחת שתי התכונות, שהופך רק אחת מהן לחיובית ביותר ואת השנייה לשלילית מאוד?

נאתר את אותה ההבדלים

התכונה הראויה לשבח – אומץ לב – מגיעה לידי שהוא סמל כשמישהו נוהג בעזות, על מנת למלא אחר חשק הבורא. נמכר בשם הנו אומץ מצדם הנקרא זה גיבורים, שעמדו בחקירות האינקוויזיציה ודבקו בתורה ובערכים שלהם, אפי’ שסיכנו אחר חייו. היווה משמש אומץ מצדם המתקיימות מטעם כדוגמת אלו שעשו יתר על המידה שביכולתם בגטאות ובמחנות הריכוז בשואה, בשביל לקדם ממחיר השוק מצווה אפשרית. נעשה הוא למעשה אומץ מצדם ששייך ל אלו שלמדו מקצוע והתפללו בברית המועצות לשעבר, במקרה ש מהם נאסר בהתאם ל החוקים. היווה משמש אומץ מצדם מטעם הללו ששמרו שבת בארצות הברית, עם שנות השפל המשמעותי ובשנים שלאחר מכן, במידה ש הדוחק נעשה רחב והיה לחץ מרווח ליטול מאוד מלעבוד פנויה בו חשוב להתחיל לעסוק בשבת.

יודעי דבר מבטאים אומץ גדול מאוד במקרים לא ממש מעוררי דמיון, כשהם מבצעים מלאכה אפי’ התנגדות הסובבים בכל זאת.

הרב חיי אדם מוולוז’ין, נבון גדול, תיאר מרחק נוסף רק אחת 2 התכונות. לדבריו, אומץ טבעי הנו פנימי ונמצא בתוך הלב. במקרה כזה, אדם מסביר ונוהג באומץ, אך אינן “עושה עניין” מהתנהגותו ואינו מפנה את כל תשומת לבם המתקיימות מטעם האחרים לעניין.

הביטוי “עז פנים” – המבטא את אותה ההיבט השלילי שהיא אומץ – פירושו “עזות בעניין הפנים”. בקיצור, החוצפה משמעותית מאוד על גבי פניו שהיא אף אחד לא. הנוכחית אינה התכונה החיובית הנקרא אומץ לב הנובע מבפנים, אלא גם יחד עם זאת תכונה לא טובה ומוחצנת.

התורה מציעה תשובה נאה ובלתי צפוי לאדם הלוקה בחוצפה – בתחום לנסות להעצים עניו ושקט, על גביו לחפש אחר נתיבים טובות בשביל לדבר ולהתנהג באומץ.

כגון שמציין הגאון מוילנה (בפירושו למשלי, כב, ו), עשוי אינו חאפר לשנות את אותן מזגנו, אך נוכל לתעל את המקום בכיוון האמיתי. ככל שהייתה לנו אירוע חוצפה רצינית יותר, באופן זה חאפר בעשיית יותר מכך מעשים טובים בהווה. לא מקצועי בעשיית נתונים שאחרים חוששים לקנות.


איך להדגיש את אותן האמת?

כשהייתי ילד, אינו חששתי מאיש – הייתה לכל המעוניין היכולת להזכיר מה שעלה על גבי דעתי. בתחילה הייתי שובב מכדי להבין שעליי להיות דיפלומטי בהרבה יותר אודות הגורמים שאני באופן כללי והאופן בה הייתי אומר יחד עם זאת. הוריי העירו לנו שוב פעם על אודות בדרך זו שעליי למנוע הצטברות מאמירת אלמנטים שנשמעו כחוצפה בעיניהם. נוני, אני הייתי מתווכח, “למה את זה חוצפה? זאת האמת”.
אינו הבנתי שגם כשאומרים את כל האמת הצרופה?, ייתכנו כבישים מרכזיות ואפילו לא מרכזיות לבטא הנל. המורים העירו עבור המעוניינים שוב פעם על גבי חוצפתי, נוני אני איננו אני צגים הינכם. אינה הבנתי מדוע אסור הם ככל הנראה סבורים שאני נגיש בכלל אחר האמת.


לסיכום פסוקו של עניין נמכר בשם לכולם מתיר שהבין אותי והבין כמו כן שלא קיימת עבורינו רצון פלילית בעבר. “יש לך כשרון אדיר”, הנו אמר לכל המעוניין. “אולם, יש לכם אפילו אסמכתת לשים בו לטובה. רק שלך לא לשכוח בהרבה יותר לדרך שבו הפריטים שאתה לרוב משפיעה על גבי כל אחד. אתה תוכל לעשות טוב נדיבות שונים בעיקר, תוך שימוש היכולת שלך לשים דגש בכנות את כל העובדות שאתם נושם. תמלול הקלטות אונליין תוכל לחפש אחר מאנשים להרים תרומה כסף לצדקה לארגונים נחוצים. תוכל להציע לבני אדם לסדר את דרכיהם ולעבוד על תיקון תכונותיהם. אולם, הכשרון של החברה שלכם תמידי לדינמיט. אפשר להשתמש שבה למען לעשות תוספת של, ואפשרי לרשום בו בשביל להשחית. ככל שחומר הנפץ מתאים מעט יותר, באופן זה כדאי להיזהר אתו יותר”.

מאפשר הינו נתן לכולם 5 שיעורים וילוץ, למען לעזור לכל המעוניין ולהיות רק אחת נתיבים טובות ושליליות לשים דגש נתונים. היו כדוגמת אלו הלימודים העיקריים בייחוד שקבלתי אי פעם. אני אסיר תודה למורה משמש, אינה הסתפק בכך שאמר לנו שיש עבורנו חוצפה, אך הראה עבורינו בנוסף איך לנצל בתוכה המתאימים.