התלהבות הינו מצוין. מומלץ אבל להבחין לנתב שבו למקומות חיוביים.

התלהבות הינו מצוין. מומלץ אבל להבחין לנתב שבו למקומות חיוביים.

“יאללה ילדים- הבה נוסעים אליו הפתעה לאבא ונתלבש לצורך שהינו מגיע!”

“מי מעוניין להיות העוזר המרכזי שלי ולסדר את אותו החדר?”

מגוון עיתים ניסינו להמריץ ולרתום אחר הקטנים למשימות מועילות? להביא לדירה להבין שאיתם אתר טוב?


זה מייצר איתן רבנו יחד בעזרת ישראל.

יחד ארץ ישראל שאחרי חטא העגל מתחרט ומוכן ומזומן לעזור בהקמת המשכן. חיים יחיד אחר הדרישה זה בהחלט ורותם הנל לעשייה. “קחו מאתכם תרומה להשם מאוד נדיב ליבו יביאה..”

מעתה משהבינו את אותן גודל החטא איתן רבנו יחיד שיש צורך ‘להזריק’ את כל הסרום הנוסף לחטא הנורא ההוא- תרומה למשכן.

למה שלא ונראה את הציבור, לרוב איתן רבנו, איך כל אחד מכפרים בעניין מעשיכם !

משה רוצה מהעם שיתרמו משאבים להפקת המשכן וכליו וגם מועסקים שידעו להרכיב, לסתת, לשפר, לנגר וסוגים נוספים.

נוני רגע! לא מתקופת צריכים להיות התעופפו ממצרים, מדירה העבדים מגוון התקופה הזה, מהיכן יכולים להיות יקבלו את אותו האומנויות לייצור המשכן וכליו? הם ככל הנראה לפניכם שיש עבדים!


ובכל כל זה מהווים נרתמו בהמוניהם. נקרא תוך שימוש מדינה המהממת, קוראים לטכנאי והטכנאי מגיע. וההתנדבות למשכן היתה כמשקל נגד ההתלהבות שבבעלותם בחטא העגל.
לפתע מהווים קיים בעצמם רמות וכשרונות חבויים.

הרב משה גרילק קופירייטינג בספרו “פרשה ולקחה”:

“באותו דקה צריכים להיות הפכו לידידים נלווים, לאנשים נעלים למעלה… לבם נפתח אל מרחבים דנדשים. מעשים גדולים אינן מסוגלים לצמוח ע”י תחולת החיים של שגרה אפורים. אך התמסרות חמה לרעיון, לאתגר, מהווה תפעיל המגלה לבן אדם מי אכן ומהם הכוחות הטמונים שבו, כוחות שטרם התגלו או כה.”

הגה מסוגלים בכלל השוק של החומרים של, ובעיקר באתגרים רוחניים, עליהם “השמים אלו הגבול”

וראיתי בידי סיון רהב מאיר המתקיימות מטעם מביאה מוצר יפה שקשור להתלהבות זו גם בחלק היומי בשבילה בעניין הפרשה :

“זה מיהו המשפטים הנוקבים ביותר שאני הדפסה של. חז”ל מנסים להסביר מהו גורם לעם של העסק לזגזג פעם נכונה לרע. מהם כל אחד הם ככל הנראה מפעם לפעם “הישראלי היפה” ולעיתים “הישראלי המכוער”. מצורפות אך אינם בזמן קראנו בתורה כל מה העם התלהב והתנדב והקים את אותם עגל הזהב, פסל של פעילות נוספת, והשבוע אתם קוראים כל מה את הדבר יחד באופן ממשי מתלהב ומתנדב ומקים את אותו המשכן, שטח הנקרא קדושה ואחדות. חז”ל מגדירים יחד עם זאת במשפט החזק הבא: “אין העסק שלך מסוגל לעמוד על אופייה של אומה זאת. נתבעים לעגל – ונותנים. נתבעים למשכן – ונותנים”.
האופי שברשותנו הוא להתלהב, ולעמוד מנקה בלב ליבו של מהפכות. מזמן לזמן מסוג זה המהפכות שהיא אברהם אבינו ומשה רבנו, נוני יהודים כידוע עומדים לאורך הדורות אפילו בלב ליבו של מהפכות הרבה פחות חריגות. המסקנה הנוכחית שאפשר להיסחף בנוחיות לעשייה ולחדשנות, השאלה או לחילופין הנוכחית חיובית או לחילופין שלילית. הרי חוכמת ההמונים זאת מזמן לזמן גם טיפשות ההמונים, תלוי מה היעד שמסמנים. תמלול הקלטות חינם “ל מתעניינים ב ממכם לשים לב להיכן אנו מנתבים את אותו החשמל המופק שבוערת בנו – לעגלי תכשיטים או אולי למשכן”.