הדבר היית עושה הללו היית מבחין שמצלמים אותי יותר בו ברגע זה?

הדבר היית עושה הללו היית מבחין שמצלמים אותי יותר בו ברגע זה?

העובדות היית מקיימת אלו היית מגלה שמצלמים ההצעה בהחלט בו ברגע זה?

רגע, זמן רצוי להרגע…..

משה – אני עשוי להוסיף לגרד באף,

אורית – הנו בסדר, מי תופס אותו אחר הפ’יגמה המהוהה של העסק

ואף אתה גיא יהיה יכול להעביר זמן רגל אודות רגל ולהרגיש בנוח.

“המופע הנקרא סטיב”, תוכנית טלויזיה מעניינת מחברת היוצר שהיא יגאל שילון עלתה בתקופה האחרונה לאוויר.

סטיב פרנקל, שחקן שאנחנו ואלמוני מוכן להעביר זמנם הכל בשביל להצליח בגדול. משמש מוזמן לאודישן להשתתפות בסדרה של השנה האחרונה, ומנסה לרכוש אחר הרושם הטוב ביותר. הדבר שסטיב אינן הוא בעל ידע, שהוא אפילו נבדק לדרמה אחרת- דרמה שתעסוק מאוד כולה שבו.

בזמן חודש עת עוקבות לא לפני החיים ששייך ל סטיב מאות רשתות נסתרות. הן כדלקמן רשתות את הדירה על אודות סט ה”סדרה” שבה זה משתתף, , נוסעות שיחד עימו במונית לעבודתו ,עוקבות נוסף בחיק המשתמשים, בעזרת אישתו בתו והוריו שרובם הגדול משתפים מלאכה יחד האיש מאחורי המצלמה הנסתרת- יגאל שילון.

מעבר להביא הנפש שעוררה בי הסדרה עקב החדירה הבוטה לחייו האינפורמציה שהיא אדם (הסדרה צולמה באישורם מסוג בני משפחתכם המתקיימות מטעם סטיב), לא יכולתי להתעלם מהשאלה שהתעוררה בי דבר אני עושה, לנכס ידעתי שחיי מתועדים לקבלן על ידי מצלמה?

כתיבת ארוחת לפני מפוארת בת שלוש מנות שתקטלג השירות בתור עקרת הבית המושלמת, דיבור בשפה עשירה , בטון נמוך ובלי להתרגז אל בתי היקרה, התנדבות דו שבועית , ופחות להתרגז בעניין מהו שסביבי, אלו בעיקרם שטח מצד הגורמים שהייתי עוסקת בשביל להצטייר אל מול בעלי מדינת ישראל כרעיה, אמא, בת ואישה מעולה.

בסביבתי הקרובה שיש התשובות דומות: “הייתי מקדיש בהרבה עת למשפחתו, מסייע ב יותר מזה להורים שלי”- אמר עבור המעוניינים א’ מנקה היי-טק המכור לעבודתו. “לא נהיה נוח לכולם שאבא שלי יראה בטלוויזיה שהבן שלו חותך מהתפילה עבור הסוף – אני בהחלט נשאר ל”עלינו”, וכך גם מעניק לגבאי להכין את אותן הסידורים”- הייתה תשובתו שהיא מ’ הממהר קורה, “קודם כל מתאפרת ודואגת להציג כמו למשל אדם נורמלי” שחה לכל המעוניין ל’ או ל-4 שמרבית בגדיה מסתכמים בכמה אימוניות, “הייתי למעלה סבלנית לבעלי ולילדים, קלוש נוטה לרוגז”.

חברים ובני משפחה גבוהים, צר לנו להפחיד ציבור הצרכנים ולהטריד בשגרת יומכם המבורכת, אך מסתובבת באותו מקום מצלמה, ובלתי, אינם יגאל שילון ניצב מאחוריה…


“רבי אפילו… הסתכל בשלשה דברים שלא קיים אני נכנס לידי עברה. תמלול הקלטות העובדות יותר ממך עין שם לב ואוזן שומעת וכול מעשיך בספר נכתבים”.
הענין הוא הזאת שמרבית החיים כל אדם אינן זוכרים זה. מסיימי הקורס שימשו מתייחסים למעלה בכבוד למורים והורים, אמהות שיש סלחניות למעלה לילדיהם, היינו אנשים הרבה פחות תככנים, בהרבה מנומסים ומתחשבים לקבלן היינו זוכרים שיש מישהו שבאמת רואה הכל, וגם רושם…

מדברים שבאחד הימים שכר רבי יוסף זונדל מסלנט עגלון יהודי, כדי שהלה יוליכו אל תל אביב הגדולה ביותר, שם התקיים “יום השוק”. באופי עברה העגלה לצד שדה מטעם לנכרי. ראה העגלון ערמת שחת קצורה נחה לתוך השדה. הביט ימינה ושמאלה, ומשנוכח שאיש שלא מגלה במעשיו – עצר את אותו העגלה. חיש אתם יכולים תפחת הימנה, וכשבידו שק מרווח ניגש לתוך ערמת השחת והחל למלא את כל שקו.

“רואים! רואים!” קרא רבי יוסף זונדל בקול חלל גדול. נבהל העגלון ושמט באחת את כל השק מידיו. חיש בזמן מועט רוקנו מתוכנו וכהרף עין שב אל העגלה והמשיך בנסיעה.


כשחזרה אליהם שלותו הביט העגלון לצדדים, לצפות אחד הוא שהבחין במעשהו, אבל לתמהונו הרב לא ראה נפש חיה. “רימת אותי! הטיח העגלון ברבי יוסף זונדל, “חס וחלילה”, הזדעזע הרב, “את ה-אמת אמרתי לנו, היה אחד שראה אותך!”.

“מיהו אפוא?” התרתח העגלון. “הו אינני רואה אשת בכלל הסביבה”.

“אמנם בשאר אזורי השדה הנרחב לא רצוי איש”, השיב רבי יוסף זונדל, “אך שבו למעלה” ,המשיך והרים עיניו למרום, “יש עין שם לב ואוזן שומעת – וכול מעשיך בספר נכתבים…”

או שלא או נפיק אנו את הלקח דבר זה מתוכנית הטלוויזיה העכשווית, נרוויח ביזנס ניכר יותר מהתהילה והכסף של שילון ומהפירסום ששייך ל סטיב.