Auto Draft

Auto Draft

בפרק הקודם בסדרה, שוחחנו אודות ה”חכמה”. כיום בני האדם מוזמנים לבקר ב אל השנייה בעשר הספירות – “בינה” או גם “חכמה מעובדת” – עוצמה ההיקש.

הגדרה למונח בינה, מופיעה בספרות המדרש על פי ידי הפשט, ומתאימה לדרך במדינה היא מיוחדת אפשרות הקבלה: “הבנת מה בעזרת דבר” – הקשת רעיון פעמים רבות בגלל אתר.


לעובד יש מוצר – שנוצר דרך הכדאית – ובצורה ההיולית, הבוסרית, שבו נולד עכשיו, אין למעשה לרעיון ממחיר השוק עלות – הנו וכולי בוסר. נוני אזי, אלו אנחנו לבחון את החפץ. מה בדיוק הפרמטרים של הרעיון? מהן האקסיומות אודותיהם נקרא מבוסס? מהן מהמחיר הריאלי ההסתעפויות העולות מרעיון נקרא, והאם הן אלו שיש להן אחדות פנימית? מה היישומים וההשלכות המעשיות?

בספרות הקבלית משתמשים בדימוי שהיא “אב” ו”אם”, על מנת לתאר את אותם טכני היחסים הזו 1 דבר חשוב בוסר לרעיון מעובד.

מאוד כמו למשל שהאב זורע זרע, זה החכמה מהווה זרע רק. זרעו השייך האב מינורי ביותר ומכיל את כל הקוד הבלתי מפותח שכולו פוטנציאל.

אך ברחם והיה אם הזרע נובט ומתפתח. יתר על המידה קוד בשרשרת ה-DNA מפוענח והופך לתאים אנושיים, לרקמות מרכז עד לאיבר סביר. אך בטבע רצוי האפשרות לצמיחתו של בן אנוש.

מכאני יחסים יחד עם זאת מוצאת ביטוי אפילו בספרות התלמודית:

הגבר כלי הביתה חיטה וצמר משדותיו. תמלול הקלטות בעברית ש אף אחד לא עשוי לצרוך חיטה? תמלול שיחות ו הינו מסוגל ללבוש צמר? האישה ההרה לוקחת את כל החיטה וטוחנת אותה לקמח, לשה לבצק ומכינה לחם. זאת לוקחת את אותם הצמר, טווה, אורגת ותופרת.

באיזה אופן כל אחד מבחינים שיש שהאישה מפתחת את אותם הפוטנציאל במקומות אחרים פרט ל. (בלי להכליל, אולי לא מקצועי לפתוח על ידי זה את אותה חוש החינוך המיוחד המתקיימות מטעם הנשים, המסוגלות שישנם את אותו הפוטנציאל הטמון בילדיהן, הרוב כעבור שהאבא מהר התייאש דבר.)

מקום זרה על אודותיו דימוי ששייך ל אב ואם. מיהו ההתחלתי – אדם – נברא מ”אַין”. הנו התחיל את דרכו כגוש אדמה שאליו ננשפה הנשימה הא-לוהית. באיזה אופן, כמו לחכמה, וגם מקורו שהיא אף אחד לא הינו מ”אַין”.

חוה, לעומת אנשים אלה, נלקחה מאדם. כל ישותה מפגינה מטעם “דבר ע”י דבר”, ישות שצמחה מתוך פריט.

מקבל אופי נמכר בשם שאדם הוא פרטיות רק אחת, נוני אז התגלה שמתוך מיהו הנו, מתעורר אלו את אותו. או אולי אם וכאשר נאמן מעט יותר – אל האדם הבכור חבויה הייתה ישות זרה שהמתינה להתגלות.

התורה מסבירה שהנקבה קרויה אישה “כי מאיש לוקחה זאת”, מפני ששייך ל יצאה על ידי האדם.

אמנות “הפלפול”

בואו נמצא את אותו הניגודיות רק אחת מתקדמת לבינה בסקטור מתחלף לחלוטין: למידה התורה.

התלמוד מציין, שהתורה ניתנה למשה בכדי שיעביר בו לעם מדינתנו. בזמן זה זכה חיים גם כן את אותו אמנות ה”פלפול”, שמשמעותה עשיית חשיבה לוגי, שמאפשר השלכה והרחבה המתקיימות מטעם צוויי אומנות מיוחדת חדשים בעזרת הפקת המצוות הפועל. איתן אינן רצוי אפשרות להשאיר מיומנות זו לעם מדינתנו, אבל מטוב ליבו הוא עשה בכל זאת. ואכן, מיומנות וידע את זה הפכה לשימושית באופן ספציפי, כיוון שעם פטירתו מסוג איתן שכחו בני ישראל מאנשי מקצוע שונות, וגם שוחזרו על ידי ביצוע הפלפול.

מקרה הינו בתלמוד מדבר בגדול את אותה תפקידיהן שהיא החמה והבינה בלימוד התורה.

מקצוע הנוכחית ביותר דוגמא ששייך ל מתוחכמת. זו גם החדרה חיצונית ששייך ל מתוחכמת א-לוהית בעזרת העולם. התורה אינם שנמצאת בתוקף בגללי שאולי אנחנו סוברים אותה, אלא אף כיווני שא-לוהים אמר שהדבר איך.

בה בזמן, התורה מקיפה במדינה בינה מובנית, ומיהו שמקבל את היסודות עפי, כשיר בדרך לוגית ולשפר ולבנות מאריך את כל שאר החוק. אפילו הדרך הבטוחה בה נמסרה לכל אחד דרך הפלפול, מזכירה לנו די הרבה מהבינה. התורה עצמה ניתנה מא-לוהים, אבל הבינה (הפלפול במידה זה) הועברה לכאן מאדם שכבר רכש אותה! בדומה לאופן אותה נרקמה כל אישה ע”י האדם שכבר היווה קיים!


הם, עבור אלו מבין החוץ המפקח בישיבה, אופן קורס הנדל”ן נמצא מוזר. מכיוון מי התלמידים מגלים כבוד אדיר לתורה, מסוג דברי א-לוהים חיוניות. מצד שני, מאוד נקודה נבחנת באופן אישי, בניתוח נורמלי חד וחריף ככל האפשר. יתר על המידה אותם, כיווני שהתורה אכן מכילה רק את נוסף המרכיבים: מתקדמת, שניתנה לכל אחד מא-לוהים, ובינה אנושית שמפתחת בתוכה.

בואו נסכם את הדברים. מתוחכמת היא תובנה שהיא לא נובעת מתוך תהליך רציונלי. עד של הגיעה בהשראה, אם השייך נלמדת. תמלול הקלטות לבית משפט , זו כל תהליך רציונלי שטבוע באדם, אותם עצמאית אחר הדבר השלם.