ATA לעומת כוננים קשיחים SATA
מחבר: מק מק’קלן
source_url: http: //www.google.com/articles/computers_and_internet/article_2582.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

בשנים האחרונות שיש עדים להתפתחויות מלהיבות בייצור כוננים קשיחים שיש להן הצגת מטמונים מעניינים שנתיים, מהירויות ציר מהירות 2 שנים, מהירויות המרת דברים גבוהות מאוד 2 שנים ואמינות חזקה.
כוננים קשיחים אצל ATA (הידועים בדרך כלל כונני IDE) הם דגם הכונן הקשיח המשמש בעיקר את אותן כמעט בכל מחשבי משתמשי הקצה. הוצג ב- 1986, תקן ATA ראה עיבודים שונים להתקדמות הגודל והמהירות של הכונן הקשיח ש מהווה מסוגל לתמוך. ATA-7, ששוחרר ב- 2001, יכול לשמור על אודות קצב המרה של תוספים בעלייה בקרב 133 מגה-בייט / שנייה .ATA-7 נתפס למודל הסופי לשפץ ATA המקביל.

בשנת 2000 יצרני הכוננים הקשיחים יעשו תקן הטוב ביותר על ידי הכונן הקשיח שנקרא Serial ATA, הפופולרי ביותר SATA. הכוננים הקשיחים של SATA התגברו המתאימים לכל המגבלה אצל ATA כמו שיבושים אלקטרומגנטיות (EMI), תזמון אותות ובעיות נוספות של רבות שלמות אלמנטים. במקביל ל זמן קצרצר, SATA נעשה לסטנדרט הקונבנציונלי עבור במרבית משתמשי מצג.
התיאור כתבה הבאה מפרט את אותם ההבדלים מצד ATA ו- SATA.
Attachment Technology Attachment (ATA) מבוסס על אודות ממשק מקבילי על ידי 16 סיביות ומשמש למרבית לשליטה בכוננים קשיחים במחשב. ויש, SATA (Serial Attachment Technology) הינה התקדמות טורית פעם אחת בידי ה- ATA המקביל. תוכלו להפריד בנוחיות מרבית מכיוון כוננים קשיחים של SATA מרבית כוננים קשיחים על ידי ATA באמצעות חיבורי החשמל הסלולארי והנתונים הייחודיים שמשמשים בגב הכוננים הקשיחים.
יחסית מכיוון ATA מרבית SATA, לכוננים הקשיחים בידי SATA מתופעל יתרונות ביצועים המבדילים אותם מכוננים קשיחים בידי ATA. כונני SATA מיועדים שנתיים להתקנה ושואבים בזול חשמל. מאפיין מגוון נוסף של SATA הינה רוחב הפס החשוב מאוד החדש. הדגמים האחרונים של כוננים קשיחים ATA מעניקים את קצב העברה של הנתונים החשוב ביותר בידי 133 מגה לשנייה. בעוד שתקן ה- SATA הנוכחי יוכל להעניק המרת דברים על ידי ועד 150 מגה לשנייה.
בהתאם ל Seagate, יהיה אפשרי בימינו לראות כיוון הביצועים של כונני SATA המתארת את פני כונני ATA יעמדו הכול על כדלקמן -5%. ההתפתחויות בטכנולוגיית SATA ללא כל ספק ישתפרו בכך. העתיד של SATA מבחין המעורבות גבוה יותר בקרב משתמשי המחשב האישי, הכוננים הקשיחים של SATA בנפח 600 מגה לשנייה צפויים סביב שנת 2021, שיספקו מהירות וביצועים מצמידים.
בעת בדיקה הנדסית של כוננים קשיחים של ATA וכוננים קשיחים בידי SATA, יש להניח שתמצא שכן כונני SATA יעלו 2 שנים, אך כשבוחנים את כל היתרון המאפשרים אצל כונני SATA בדבר פני ATA, מכניס להפסיד שתי אירו דנדשים עבור כוננים קשיחים בקרב SATA.
למעשה, הכוננים הקשיחים האחרונים אצל SATA נותנים תועלות מתאימים לציון על אודות פני הכוננים הקשיחים של ATA כשיקרה מעוניינים צריכת מתח חשמלי, נוחות וביצועים. מומחים נמצאים בהליך הפקת כוננים קשיחים SATA חסונים 2 שנים אשר ללא ספק יגרמו לפיתוחים על ידי הכוננים הקשיחים לעמוד בזמן בנות חומרי אינדיבידואלי שונים בידי המערכת מתוך מטרה לשדרג אחר הביצועים המחברים בידי מערכת מיגון מחשב נייד.

בדוק http://harddriveusa.com שנקבל משאבים קליינטים בכוננים קשיחים.