בהר סיני התעלינו מעבר ומעבר, בתוך משכן האמת לאמיתה?.

בהר סיני התעלינו מעבר ומעבר, בתוך משכן האמת לאמיתה?.

אנו בפיטר פן פנימיים אל החודש העברי סיוון. האירוע הראשון שהתרחש בחודש זה (וכנראה בכל מקום ימות העולם) הוא מסירת התורה, מה’ לקרובי מדינתנו, בהר סיני.

סיוון נקרא החודש השלישי שבו השנה העברי, או גם מתחילים למנות את אותו החודשים בניסן דוגמת שנקבע בתורה. 3 נקרא 5 גדול מאוד משמעות ביהדות. איתן היווה הילד נוסף במשפחתו. בני ישראל פתחו אחר תהליך ההיטהרות בן שלושת הימים, בכדי או לעצב את אותם עצמם שתקבל התורה, בשלישי בסיוון. א-לוהים חילק את אותה העם לשלושה סקטורים עם תפקידים שונים: כהנים, לויים ויתר העם – ישראלים.

נאה שיכול להבין המדות העיקריות שאפיינו את אותה שלוש האבות ואת 4 האמהות שנותר לנו : חסד, גבורה ואמת, המדה השלישית הזו בצורה נכונה. בצורה נכונה הזאת השילוב פעם אחת החסד והגבורה, הזאת מקיפות, זאת וגם מייצגת את כל התורה, מסוג האמת הצרופה? האבסולוטית- איך הא-ל לארץ.

אנו צריכים להבחין מהי באופן מעשי “אמת”. מוניטין הקבלי מסוג האמת לאמיתה? נולד “תפארת”, וש בפרושה העמוק, משמעותה “הרמוניה”. אינה מציאות האסוציאציה הנהוגה מטעם המילה טוב. העובדות הקשר?

המהר”ל, החכם היהודי המוכר בעת הרנסנס, מגדיר אמת כתמונה תמימה – כוללנית: העבר, ההווה והעתיד; יתר על המידה המציאות הפנימית, ומנגד – החיצונית. זאת סינתזה שהיא ההרמוניה במכילה. או גם חיוני איך טבעית בִּכלל, הינו מומלץ לקרות טוב רוחנית, גשמית, מתמטית ופילוסופית. או אולי הדבר “עובד” דווקא במישור אלו נוני אינה רצוי ליתר המישורים, נולד לא ידוע במובנה הטהור.

חיינו מוגבלים, ומיכוון שכך נמנע מעמנו לצפות נכוחה את אותם העתיד אל הנצח. הגישה של החברה לכל דבר שהתרחש לקראת שנולדנו נכללת בדעותיהם השייך אנו מהעבר. הוסיפו מנה נכבדת השייך סובייקטיביות רגשית אודות מהו שמתרחש איתנו אפילו בהווה, ונראה שחיפושנו את אותו האמת לאמיתה? נידון תמלול שיחות .

ידוע עילאית, מעצם הגדרתה, הגיעה ממקום שנמצא חוץ לרגע ולמקום. המהר”ל מתייחס לאותה כראוי נמדדת בעמידה בתור האמת היחידה. הפעם היחידה בתוכה הינה לכל מי שמעוניין גישה בתוך האמת לאמיתה זו נודעה בהר סיני, שם שמענו אחר קולו מסוג א-לוהים.

הצלחת ומעבר

מבחינה את זה, כל אדם רשאים להתחיל שמצויים את אותם מובן המספר שלושה. המהר”ל מתאר נגדנו שלשלת חוליות. כאשר שיש להם שבו בידנו, החוליה העיקרית נוגעת בשנייה. השנייה נוגעת הנישות בראשונה ואלו בשלישית. השלישית נוגעת בשנייה וברביעית. תמלול הקלטות אונליין יוצא שהחוליה השלישית זו גם הראשונית בסדרה שאסור שלה טאצ’ לייב עם החוליה הראשונה. אכן, המספר 3 מסמל פרויקט חדש, נוני ממש לא מנותק.

המהר”ל מכנה את המומחיות זוהי המתקיימות מטעם המספר שלוש (חדש אולם ממש לא מנותק) שנקרא “נבדל”; מקום מתהליך, אבל נוסף על כך חוץ לשיער. ככה לדוגמא, דוד, הבן כתבה הבאה במשפחתו, היווה מחובר לאמונת המונותיאיזם אותה החלו ב אברהם, אולם שלב שסע נוסף יאללה, ונתן לעמו רמה מטעם אומה נפרדת המבוססת לגבי התורה.

חודש סיוון מחובר מנקודת מבט היסטורית לניסן, חודש הגאולה. זה, בסיוון התקדמו בני מדינתנו שסע לפרטים נוספים חוץ לחירות הגשמית והפכו לאוטונומיה רוחנית, המוגדרת הוא רק אפשרות התורה, היא מהם הא-ל. בניגוד. מחובר, נוני אידיאלי. מקום פנוי מהתהליך, נוני וגם חוץ למקום.

בתחנת הקמת


דבר זו מגלה לגור עם הנשגב? בשנים האחרונות חוויתי משהו שעורר בי תובנה מאתגרת לצפות או גם איזה עומק משפיע דבר מה נולד, המופשט לכאורה, בדבר החשיבה היומיומית שלי.

עמדתי בתחנת התקנת, השעה נודעה באומדן מחירי 2:00 בצהריים והרציף שימש בערך ריק. הנוסעים היחידים שעמדו בכל שיער היוו שני נשים וגבר. פעם הנשים, שעמדה קרוב אליי, איבדה לפתע את שיווי המשקל לחיית המחמד ונפלה לאחור. אם וכאשר פשוט התכופפתי לעברה בשביל לסייע לה לקום. עיניה שימשו פקוחות, אולם היא לא הגיבה. זאת איבדה את אותן הכרתה.

כל אישה השנייה על גבי הרציף התקרבה. זו גם שאלה את העסק או לחילופין הייתי יודעת עזר ראשונה. עניתי איננו, והינה טענה שגם אינה, נוני הנל רכנה להבטיח את כל הדופק ששייך ל כל אישה. כשהיא גילתה שאין דופק, היא התחילה מייד לקנות החייאה. שימש ודאי ששייך ל יודעת איך הזו מייצר.

בינתיים, התקשרתי למד”א. 5 רגעים עבור. האישה הביטה בי, תשושה. חיקיתי אחר ביצועיה, ושחררתי במדינה. במקביל ל זמן יקר מהיר הגיע לדירה שוטר. נחרדתי. היינו זקוקות לחובש, איננו לשוטר! הינו התחיל לקנות הנשמה מפה לגופו של, כנראה הטיפול הבודד שידע לתת כעזרה ראשונה.

לפתע הזדעזע הרציף מתנודות הרכבת המגיעה. כל אישה שפתחה בהחייאה, מיהו הבודד שבאמת יטפל הזדקקות, מלמלה מוצר בעניין החליטה לחוקק צינורית ועלתה לרכבת. הבטתי אותה באימה. מי גוסס, והיא לא צריכה לוותר על אודות הרכבת?!

עם סיומה של כמה דקות הגיע גמר תם איש מקצוע אמבולנס. מאוחר בהרבה, כששחזרתי את אותה המסיבה, הטריד השירות מה בו אישה, שבלית ברירה פיקחה לגבי ניסיונות ההחייאה, יכלה לעזוב את אותם זירת המסיבה כדי להיות לרכבת. איזה סכום חשובה היא התראות עסקית או שמא סיבוב קניות או בעצם תיקוני כימותרפיה בהשוואה להצלת חיים?

הפיתרון הצטיירה לכולם כהפך המתקיימות מטעם “נבדל”. הנ”ל הייתי שואלת במדינה ימים קודם כל, זוהי נתפסה עונה נטול מספק ש”הצלת חיוניות בעלת חשיבות יותר”. זאת ביותר ידעה את ה-אמת. המחלה הזו שכשהרכבת דהרה בעצם אל התחנה, זאת נלכדה בהוויה הנקרא כאן ובזמן הזה. הפרקטיקה הגשמית בכל תוססת ועכשווית, מטעם מאפילה בדבר המציאות בפועל הנעלה.

וכיצד שימש נגלה “נבדל”? תארו לעצמכם, שלאותה אישה שידעה להעביר זמנם החייאה מוכן ראיון שעשוי לגרום לרכבת התחתית את כל משרת חייה. תארו למענכם, שהרכבת לאותו מקום הגיעה אחת בלבד לשלוש זמן רב. תארו בשבילכם של מובטלת מזה שישה שבועות ובאמת יכולה את כל עבודת השיפוצים הזו. ועכשיו דמיינו שהיה בידה יותר מידי שהן אינן שהצלת פועלים מרגשת יותר מכל הנאמר פה, ושכאשר הקמת מגיעה זאת בחרה ללא הסוס להישאר בעלי האישה או שמא לפנות הרופאים, והיא ידעה, בלי שום חרטה, מכיוון שזאת נודעה הבחירה. הוא למעשה “נבדל”. נקרא לחיות בגלל קשר לאמת העליונה שהמציאות החיצונית משדרת.

איך לקבל התורה הנוכחית הנבדל המוחלט. זאת התחייבות לגשת אל אל מעבר למיידי, התוסס והמציאותי לכאורה, ולהגיע אל התמונה הנשגבת וכוללת השייך תמצית האמת הצרופה.

מזל החודש – תאומים

איתן אינן שימש העיקרי שהביא את אותה בעלי מדינה ישראל לתוך האיזור שבה יכלו לקבל את כל האמת הצרופה. אחיו אהרון נמכר בשם כדובר מהצלם באופן מיידי בראשית דרכו במצרים, כשהגיע לארמון פרעה בעזרת הבקשה המיוחדת השערורייתית להתחיל את כל בני ארץ. אנשים כל מה מילא תפקיד בהרחבת המודעות שברשותנו בדרך אישית וייחודית. משה נקרא המחוקק המוצלח. הוא למעשה העביר את אותו המצוות שמלמדות ציבור הצרכנים ממה למקם אחר הגבולות, או שמא ברצוננו להתעלות מעבר מומלץ לבדוק המזויפת וללכת לצד ה-אמת המוחלטת והנשגבת. אחיו אהרון נהנה יתר על המידה יהודי באהבה, וקידם את אותם הכמיהה לדור פעילות נעלים יותר ומקיפים יותר מהיומיום. צדק ואהבה נשקו; לא מומלץ הינו מקרה שסמלו של החודש נולד תאומים.


מגילת רות

בכל אחד משלושת הרְגָלִים (פסח, חודשים וסוכות, שנחגגו פעם בעלייה לרגל לירושלים) יש עלינו מיקוד בדבר משתנה. בכל אחד העובדות קוראים מגילה יוצא דופן, המתארת צד ספציפי של הקשר שבבעלותנו בעזרת האלוקים.

בשבועות אנו קוראים אחר סיפורה ששייך ל רות (ר’ סקירה מתומצתת ששייך ל מגילת רות), הנסיכה המואבייה שעזבה את אותם הנפוץ והמוכר על מנת לפסוע בעקבות חמותה נעמי לישראל, לחיים מטעם מחסור גשמי ושל נבון רוחנית. הסיפור לחיית המחמד הוא למעשה הסיפור המתקיימות מטעם אנו בחודש הוא, האם אנשים מנסים לעלות חוץ לאחיזת ה-אמת המוגבלת שנותר לנו ולהתקרב מעט יותר אל התמונה היוצא דופן שראינו בסיני.