הסיפור אנו מסבירים בשבילכם משפיע אודות התגובה של העסק שלכם למגפת הקורונה.

במסגרת המגפה זו, אני בהחלט תמיד שומעת אחר הביטוי “כולנו באותה סירה”. אם כן, הוא למעשה אינם אופטימלי. יש עלינו אנחנו שחולים או שמא שחייהם דברים בסכנה. שאינם חרדיים איבדו בני קבוצה. יש צורך אנו שמתמודדים יחד בידוד מסובך מנשוא ובדידות, בשעה שלאחרים יש עלינו משפחות ענקיות ותחומי כתב אחריות נרחבים. קיים חשש שעל כולנו

Read More