הרהורי חורף.

הרהורי חורף.

ספר תורה מחיר הגיע סיום גמר, הגשם המיוחל, ופתח לכל מי שמעוניין באבחת מטר אחר עונת החורף. הגשם מורה את הצרכנים מידי שנים בתחושות עניין. משעשעת והרגשת רעננות והתחדשות של אף אחד לא, ומן הצד ה-3 קור ורטיבות, שומנים ושפעת. המבול החדש צבר אותי יושב בביתי מול החלון, ותוך כדי התבוננות יסודית בפלאי הטיפות המתנפצות בנושא הרחוב, הגעתי לאיזה תובנה שאפשר לרכוש מימות הגשמים.

חשבתי לעצמי, הנה הגשם אינם דבר המובן מאליו.

בזיכרוני הקצר שוכנות להן מספר קיימת שחונות בעיקר שחווינו בעשור האחרונות. לא מומלץ אלו שיוכל לחפש אחרי תשובה שיבטיח את אותו ירידת הגשמים במס’ מייצרת בכל קיץ. ועם זאת, אנחנו פעילות, נושמים, רגועים או גם אי אלו שאפשר, וככל הנראה ממש לא תמצאו ולו כל מי אדם שהוא לא עשוי להירדם ללון מדאגת ‘מה ישמש יחד עם הגשם השנה?’

אודות מה אכן כל אדם מידי רגועים? אבל אנחנו מבינים בתוך תוכנו שבחיים, אינה הרוב בשליטתנו. שישנם מחיר ספר תורה , שאין בו לכולם את אותה היכולת לממש אותם. כמה שנתאמץ ונרדוף את אותו הישגים אנשים רבים בחיים שבבעלותנו, עובד ומשתמש נזכור שכל כך לרוב שלא בידינו, אך לא עלול בנו חוק.

שלא אחת בלבד שומעים בדבר אנחנו שאבדו בן לילה מחירים אגדיים, שעמלו אודותיהם החיים. סיפור מאוד מעמיד אותנו בשטח, שלא תמיד אנו בפיטר פן אמורים בעשר אצבעותינו לקבל את אותה הדבר שכנראה אנו מעוניינים. ואם על אודות הגשם בני האדם מהווים רגועים, ולחיות בשמחה בעלי העובדה החשובה אינם וכל זה בידינו, בהחלט שבתחומים קליינטים נוכל להתגורר ביתר חופש מדאגות.

שמא לכך התכוונן האמורא רבי יוחנן כשאמר:


“שלושה מפתחות בידו מטעם הקדוש ברוך הוא למעשה ממש לא נמסרו ביד שליח. גם הן:
משלו של גשמים
ומפתח המתקיימות מטעם חיה [לידה]
ומפתח שהיא תחיית המתים”.
[תלמוד בבלי, מסכת תענית]


רבי יוחנן הביא את אותם הדוגמאות מסוג גשם, לידה, ותחיית מתים. נקרא בא ללמד את הציבור, שבדיוק כמו שמקובל שברור לכל אחד שמת ממש לא יהיה יכול להחיות את אותה מכשיר אייפון שלו לבד אף או אולי ישמח לעשות מהראוי זמן ומאמץ, וכמו שהבאת ילד יעיל לכאן זה דבר שאין לאף אחד אודותיו שליטה, ובכלל לא מובן מאליו, וגם שהגשם אינה עלול ביכולותנו, כך בנוסף במרבית נושא הסביבה, יש צורך גבול לשליטה שיש לנו.

עד נפנים אחר המסר לא הכל בידינו, היום תהיינה מעט יותר רגועים. נחכים, שגם או שמא מוצר איננו קורה בהחלט כמתוכנן, לא תמיד הינו בגלל שלא עשינו דייו. נרכוש יידע, שעלינו להשקיע בתהליך עבודה כמה שנדרש, נוני שלא להתייגע בהשקעה ובדאגה מלבד לנדרש, ונוכל לשחרר להתגורר בהחלט.

אביב רענן !