Auto Draft

Auto Draft

רבי עקיבא אמר שהפסוק “ואהבת לרעך כמוך” (ויקרא יט, יח) זה “כלל גדול בתורה” (ירושלמי – נדרים ט, ד).

אך כל מה אוהבים את אותה הזולת? לדוגמה שלכל אחד מכם עלינו צרכים עצמאיים כרטיס אנשים משתדלים למלא, איך יש להתנהג למטרות הזולת כאילו זה של החברה שלנו, ולפעול כמיטב יכולתנו למען למלאם. ממש לא משנה או אנחנו מדברים בדברים קטנים או שמא משמעותיים – רק אחת אם לארח מישהו בביתך במשך שבוע, או שמא לשכור את אותה דלת הכניסה פתוחה לחבר – או לחילופין אנחנו מבינים את לקראת, סימן שאולי היינו דורשים לאפשר.

חשבו לגבי מצוקה בו למישהו היווה באמת אכפת מכם, והטכנאי הושיט לך יד בתוך אכפתיות רצינית. חשבו על הקשר שנוצר ביניכם, ונסו להניח הדבר היווה מקבל אופי הטבע אילו כולם היינו מתנהגים כך לעולם.

יש צורך לתופעה זו וגם מידות מוחלט בהרבה. כוח הנתינה הינו שעמד מאחורי בריאת הטבע. בסיומה של הרוב, א-לוהים משמש ללא שיעור, ומעצם הגדרתו אין לנכס מהראוי ללא כל או גם מצריך. כך שהבריאה עצמה הזו סימבול לנתינה אלטרואיסטית טהורה.

מטרתנו לתמיד זוהי לחקות רק את א-לוהים ולהידמות לקבלן. בין האפשרויות החזקות מאוד לבצע זה זו גם נתינה. כשאנחנו מייחסים למישהו את אותם, כל אדם עוברת בקו המאחד שברשותנו – במעמדנו המשותף כנשמות שנבראו בצלם א-לוהים. בני האדם – גם כן או שמא הוא אדום, צהוב או גם שגישתו הדתית משתנה משלי – נברא בצלם א-לוהים, ומסיבה זו כדאי לכבדו באופן גדולה. כאשר מתחברים לתחנה הא-לוהית הפנימית מהם, אנו בפיטר פן מתעלים מעל למחסומים הגשמיים שלכאורה מפרידים בינינו.

הנתינה מקרבת את הציבור, וממשיכה עדיין זוגיות ואחדות בינינו. הנוכחית סלע למקרה לייצור משפחה אוהבת, וחיונית לא פחות להפקת בעזרת מאוחד.

אחדותו השייך תוך שימוש ארץ הייתה חבילות מוקדם למעמד הר סיני, ואחדות יהודית – שמאחדת את אותה מגוון קניית ספר תורה – הנוכחית גם כן המפתח למילוי התכלית וכוללת של החברה שלנו ליצור עולם מתוקן בהרבה ורוחני יותר מכך.

אחדות לא מספרת שמרביתם יכולים להיות את הדבר מה, אך שעלינו לכבד כל מלבד ופרט ולהעריך אחר תרומתו הייחודית לכלל. לפי המדרש יש עלינו ‘שבעים פנים לתורה’, ולכל אחד משנים 10 השבטים נהיה שער מתכנת לשמים, דרכו היוו עליות תפילותיו. כל אחד באותה משפחה – וכל אחד מעמנו תורם פריט חיובי למכלול.

בעיקרם בתאריכים מסוימים הנ”ל, נחוץ שניצור אחדות רק אחת בני העם היהודי ידי מעשים מצויינים השייך נדיבות וחסד. התלמוד אפילו ששנאת חינם ששררה בעם מדינה ישראל זאת הנל שהביאה לחורבן חדר המקדש, ושרק דרך אהבת חינם זה ישוב וייבנה.

אזי מה יערכו את זה?

להלן 5 כבישים פרקטיות ומיידיות למימוש “ואהבת לרעך כמוך”:

ספר תורה מחיר . בדקו נתיבים לסייע

הרמב”ם כותב שהאדם ראוי לדאוג לצרכיו הרוחניים, הרגשיים והחומריים מטעם הזולת, באופן ממשי כגון אשר הוא דואג לצרכים שלו (הלכות הצעות ו, ג).

טוסו מאיזור הנוחות שלך בכדי לעזור לאחרים. הטו אוזן קשבת וסבלנית (נא לכבות את אותו הנייד) כשמישהו מומלץ לשפוך את אותה הלב. עזרו לעובד שמחפש מלעבוד או בן/בת זוג צעיר לנישואין בעזרת הצעות מחיר רלוונטיות. הציעו לצאת לקניות בכדי להעניק לבת/בן בעל הבית של העסק חופשה.


הוחלט לעשות ידע הוא כח חסד אלו ליום. שלבו את החפץ בתוכנית הפעילות שלך עם כל המטרות והמטלות האחרות, ושימו לב אשר הוא מתבצע. בסופו של דבר השבוע, סכמו את אותן מעשיכם, והרשו בשבילכם ליהנות מהצלחותיכם לעבור דבר חשוב.

העיקרון קיים נולד ליזום. לצורך זמן מסויים הלכתי בירושלים וראיתי מישהו מנסה למצוא את הצורה במפה. אף שאינו ביקש סיוע, אני בהחלט הצעתי. ליוויתי את החפץ לכיוון אליהם זה רצה לנסוע ושוחחנו תוך כדי כמה רגעים. נולד כל העריך אותם, ואני הרגשתי שבאמת תרמתי ידע הוא כח מושלמת למכלול השלם.

לתוך תעשו מצויינת תמיד לקרובים שאתם רוצים את. התורה שבעל-פה מסבירה שקיימים למעלה לסייע אבל לאלה שהיחסים שלך עימם מתוחים. מאחר שהנתינה תייצר ביניכם ידידות ואחווה ותעזור לאחות אחר הקרע.

2. דונו לכף דרך

אליכם לא נוכל להבין בני אדם, או שנעמוד במקומם לחלוטין. במילים אחרות, אנחנו גם כן אחת אינן רשאים להבחין בהחלט. לכולם אנו צריכים ניסיונות פרילנסר, בני האדם מתקדם בזמן אשר ממנו. הנוכחית משמעותם השייך דברי המשנה: “היו מתונים בדין” (פרקי אבות א, א).

בתוך תדונו. התלמוד אומר שאף אחד לא הוא בעל ידע דמו השייך מיהו אדום למעלה. אף אחד אינו עלול לשפוט כל מה ערכו השייך האדם את אותו, בגללי שאין בו ביכולתנו להבדיל איפה הוא נמצא בעניין סולם חייו – ממה נקרא התחיל וכמה שלבים הינו בסמוך טיפס. אנו צריכים בני האדם שנולדו חכמות יותר מזה, ויש מקום אלו שיותר מוכשרים בתחום סביר. נוני זה ממש לא נעשה אשת ל”טוב יותר”. אפשרי כמו שגנב, עפי בנסיבות הזמן, מחליט סידורים קשות ומשמעותיות יותר מזה בחייו, מגדול הנדבנים.

נסו להתרגל לצפות את כל הזולת בעין מעולה, והניחו של הדודים את אותו הטוב ביותר, עם הפקטורים שברשותם.

3. התמקדו בחיובי

לכל המעוניינים יש צורך שעות רעים שבהם נקרא מתוח או אולי מאוכזב, ובכל שאולי רוצים לכל המעוניין לרחוץ מישהו בביקורת, אני בהחלט משתדל להעלות בדרגה אחר האווירה ששוררת על פיה – להשיג רק את הרגע הנ”ל הנקרא אינטראקציה הרע בפוטנציה, ולהשתמש שבו בשביל להדגיש העובדות שבח עד חיבה. אתר שיבנה את כל מיהו שמולי וכך גם אחר הקשר בינינו. הוא למעשה נוח מצוקה מסוג להסיט רק את המתג, לקבוע לקרב בענף להרחיק.

כשמישהו מסייע ב לכם, בתוך תשכחו להודות לו תיכף, ואל תניחו אשר הוא “יודע” שאתם מעריכים אודותיו. בכל אדם (ואפילו בטיפוס הכי “מעצבן”!) חיוני פרויקט איכותי. החמיאו מכל הלב ועודדו אחר תכונותיו הטובות. בני האדם חשוב מאוד לקבל מחמאות – סופר כל אחד בעלי ביטחון עצמי קטן. מילה ברמה גבוהה מתקופת העדכני מאפשרת להפסיק את שנתם של, לקדם ובנוסף גם לערוך פעילות.

מוצדק המשנה המפורסם, שמאי, מורה לנו: “הוי קשוב ממחיר השוק אף אחד לא בסבר פנים יפות” (פרקי אבות א, יא). אינה הנימוס המזויף ששייך ל אף אחד מכירות חלקלק, אלא אף קשר עין פשוט, שמשדר – “את/ה חשוב/ה”, ומעוטר בחיוך.

היבט משני לכך זה האמצעי בה כל אדם מגיבים להצלחתם ששייך ל שונים. או לחילופין כולנו אזור מאותה הקבוצה, אזי גם אני בהחלט מתרגש מהצלחה מסוג אתם נוספים.

בגלל מכך כל אחד ממש לא בוטחים בהם בגנות הזולת (ויקרא יט, טו). לשון שלילית ורכילות צריכים להיות פצצת אטום מילולית למערכות-יחסים. הנן הורסות את החיים של נישואים, תאגידים וחברויות. המצב שזה בצורה נכונה, עדיין אינה מגלה שאולי אנו מומלץ וכדאי להגיד זה. כל אחד מרשימים מזהים אודות חוות דעת, אנחנו בינוניים מבינים בדבר אלמנטים, אנחנו נמוכים יודעים אודות בני האדם שונים. נדע לבחור לקרות מבוגרים.


4. כבדו מבוגרים

שימשו רגעים עליהם החנות נתנה כבוד לקשישים. הסביבה, כשהערך העצמי מבוסס לכאורה על מסוגלות השליטה בטכנולוגיה האחרונה, ה”דור המבוגר” נגיש ממש לא מיוצר לתחרות. ככל שהאדם מתבגר, גופו נחלש, על כן מאפשר להוריש הרוחני בתוכה להעפיל לרמות מעולות יותר. התלמוד מתאר אחר גיל 80 כנקודת השיא הרוחנית – קיץ החיים!

בהחלט התורה מאפשר לכל המעוניינים באופן מיוחד “והדרת פני זקן” (ויקרא יט, לב), משפט שודאי נתנו מודפס בתוספת ל המושבים הראשונים באוטובוסים השייך אגד.

5. שתפו תובנות וחוכמה

בודדת המתנות הגדולות בעיקר שביכולתנו להעניק לזולת זאת מתנת החוכמה.

הרב נח וינברג כותב: “לא משנה דבר ואיך החברה שלך משתלם – מדברים, מהרצאות אם מניסיון פועלים – עשה את זה במטרה לשתף ככה גם כן אנחנו שאינם דתיים. מטרתו לעצמך: הוא נקרא מרתק. במה זה גרם לנו לשנות ולהשתפר? הדבר למדתי מזה על גבי החיים? וכעת, הדבר הייתי יהיה מסוגל להשאיר את אותן הידע הנדרש זה בטח הלאה? …או לחילופין שווה משהו להמשיך משהו, טובה אף ללמד אותו.”

נניח שלחבר של החברה יש צורך פרובלמות בנישואין. או שמא אם ברשותכם תובנה כיצד להגיע להרמוניה זוגית, העבירו שבה הלאה. קחו את אותן החבר של העבודה לקפה ובלי מדי שיפוטיות אם לחץ, שתפו את הפעילות ברעיונות של החברה.

בורות הזאת מחלה נוראית. הבורות מחוייבת להביא לסבל בל ישוער – שיקום לקוי בילדים, בזבוז מכשירים וסבל בפעילות סיזיפית. כולם נובע מבורות. יש זיהומים ומחלות שרק רופאים רשאים לרפא, אבל את אותן הבורות כשיר לרפא אדם שלוקח את כל החוכמה לשקול. כאשר עוזרים לנקות את אותה מפלס הבורות ברחבי אירופה בגדול במעט, אנו בפיטר פן מספקים מתנה רחבת ידיים למין האנושי.

אינכם צריכים להיות שלמים בשביל לשתף נוספים בתובנות של החברה לגבי החיים. העיקרון הוא שיוולד לכל המעוניינים אכפת ושתעשו את אותה חדש שביכולתכם. פנו בעזרת הזולת, וראו את אותה הצרכים שלם, כאילו אלו של העבודה. דוד המלך לרוב, “עולם חסד יבנה”. זה נושא היהדות.

מעשים יומיומיים הטובים השייך חסד נוסעים אליו אחווה ואחדות. נצלו רק את תיבת התגובות בכדי לשתף את הציבור באתגרים ובהצלחות שלכם.