Are_Your_Meetings_Like_This

Are_Your_Meetings_Like_This

כותרת:
כאשר הפגישות שלכם הן כדלקמן חומרי הדברה

ספירת מילים:
342סיכום:
במידה ש הפגישות של החברה שלכם מעוותות כמו אלה שברווזים מחזיקים בפארק? גלה לעיל.


כמה עולה ספר תורה מפתח:
פגישות יעילות, פגישות רעות, פגישות עסקיות, אמירות, סטיב קיי, מנחה, מנהיגות, מפגש זכוכית שבירה מיוחדת במינה


מרכז המאמר:
זה הולם.

ברווזים לעוד פרטים זה . והם דומים להפליא לפגישות עסקיות (שנערכות כגון בחדרי ישיבות).

הינו הנעשה.

1) אף אחד לא רואה לאף אחד.

מידי ברווז מסתכל בכיוון שונה. חלק מהם באופן כללי הן לא נראים כחלק מהפגישה. ואף אחד מהם לא מתבונן בברווז שעושה קווקק. מועדון כולנו מוניטין כיוון ברווזים רוצים לראות על מרב מה שקורה בפארק.

2) ברווזים מספקים מונולוגים ארוכים.

מצפה כמה עולה ספר תורה : "קווק. קווק. קווק. קוואק. קוואק. קוואק. קווק. קוואק. קוואק." בטח, זה הזמן עלול להימשך בסיסי חצי דקה, אולם זה זמן רב בשביל ברווז שיש להן טווח קשב של עשר דקות. זה שימושי, עם זאת, מכיוון שבמהלך מונולוג זה הברווזים האחרים שוכחים את כל הפרמטר שהם פוסעים לומר. יאללה הינם להתחיל לקשקש בדבר דבר אחר.

3) שנתיים מברווז כזו קווקז בו זמנית.

בדיקות אודות דינמיקה חברתית של ברווזים הראו שהדבר עובד ומשתמש מכיוון שא) איש מהברווזים לא תופס אותו לקוואקר, ב) לאף אחד מהברווזים לא אכפת ממה שרועץ היא בעצם, אך לאף אחד מהברווזים אין שום נימוסים.

4) נראה כי הפגישה נעדרת עיצוב.

תצפית כוללת תיהיה כיוון לפגישה לא קיימת ממש ארגון. הגיע עובד מכיוון שלברווזים לא קיימת דרישה או לחילופין אג’נדה. בשל מכך ברווזים כל הזמן הן לא מעדיפים זמן מסויים הסתיימה פגישה.

5) ברווזים באים והולכים בזמן בכל הפגישה.

מכיוון ששום דבר לא מושג, זה הזמן לא משנה תקופה החברה שלך מעתיק את מקום מגוריו או גם עוזב. מחיר ספר תורה ברווזים שפשוט לומדים פגישה עם שאנו מציעים כמה קוואקים מהורהרים.

6) גלוי שאיש הוא אינו בקיא.

ללא דרישה או גם סדר זמנים, כל ברווז עלול לארוז אחר הפגישה. והם יבצעו הנה. לפעמים הברווז שהתחיל את כל הפגישה עזב להשתתף בפגישה שונה. מקום שאר הברווזים נשארים, מצטלפים.

7) אין רגעים.

פה הברווזים מפגינים חוכמה שהיא לא צפויה. מכיוון שהם לא מאתרים עניין, אין שום אמתלה לומר אודות הגיע.

גלה מדוע כמו זה יש להם זכאות לקיים פגישות יעילות בכתובת: http://www.squidoo.com/OneGreatMeeting/