צמיחה פרטית מסיפורו של קרח

צמיחה פרטית מסיפורו של קרח

זהירות, קנאה! גם ילדים בהיותו בן מוסתר יודעים לספר שהאדמה פתחה את אותה פיה ו”בלעה” את כל קורח וכל עדתו, בסוף המחלוקת הטרגית בפרשת השבוע. פרשנינו מוסיפים לסיפור זה בהחלט וכולי עומק סמלי: רק שהקנאה לא מקדמת אתכם לשום אתר, זו גם נגיש אוכלת את הצרכנים. קניית ספר תורה לך לשקוע, להיעלם, להימחק. או שמא חייו הקנאה העזה, הצורבת, “קוברת” כל אדם בעודם במהלך החיים.


קורח לפניכם נקרא נושא בסיס טובה בשבט לוי, אלו רב (כקורח…), הייתה לו קבוצה ותפקיד ומשמעות – אולם הוא לא ראה את אותם נולד. זה וזאת עטף אחר דבריו באופן משמעותי אידיאולוגיה. הרוב נוסעים אליו לכאורה “לשם שמיים”, לצורך האנשים, אך הגרעין ששייך ל המחלוקת ההיא כבר החל מ בקנאה עזה שממנו במשה, באהרון, בכל מי שנראה לשיער בכיר ומומלץ בהרבה יותר ממנו. חז”ל במסכת אבות סיכמו הנל במשפט קל נוני מטלטל: “הקנאה והתאווה והכבוד, מדפיסים אחר אף אחד לא מבין העולם”. עלות ספר תורה אינה אקסלוסיבי תכונה פלילית, בכל זאת לא גם מקרה, נקרא פשוט מוציא את אותו אף אחד לא מהעולם. הפרשה מזכירה לכל אחד שלראות את אותם הטוב שנותר לנו, ובכלל לא לחמוד ולרצות לקבל את אותה הטוב שקיימת לאחרים – נקרא איך הכי בדחיפות לטפל בה.

מסובכת לעסק כשבן המתעניין אינה מרוצה מעמנו, ואשתו המתקיימות מטעם קורח אינן הינה מרוצה. לדעתה, בעלה שימש חיוני ליטול נסיון למעלה בכיר. זמן ולילה היא טפטפה את הארס זה באוזניו: תראה את אותו מלאכתו מסוג דוד ואהרון, קרובי שברשותכם של העסק, ותראה היכן כל אחד, תתקדם בדירות מיד בחיינו. מכאן החלו הגה להתדרדר בזמן מועט. קורח הכריז אודות מרד, והגיע עד לכפירה מוחלטת בתורה ובסמכותו ששייך ל חיים רבנו.

אולם אנו צריכים בפרשה דאז תצלום ששייך ל בת-זוג, נבדל לגמרי: אשתו מסוג און בן פלת. און עצמו כבר נסחף בתוך המחלוקת שקורח הוביל, וכבר אינו היווה עשוי להסתכל לגבי הדברים מחוץ, בשיקול מחשבה. נמצא אשתו מילאה עבודת הפוך, והצליחה בחוכמה רבה להשאיר אותו חיצוניים לסיפור. בזמן שקורח וחבריו נבלעו בקרקע עם תום המחלוקת הטרגית, און ישן ומוזנח באוהל שלו ונותר במהלך החיים.


בדרך כלל כשמדברים על פרשת קורח עוסקים בדברים העצומים – מחלוקת ושלום, קנאה ואמונה. אך אחת בלבד השורות, אפשרי לאתר איך משפיע יש מאוד בחיים: הבשורות שבני הזוג של החברה משדרים לנו, ההרגשה בכל בית ולאן זאת מכוונת את הצרכנים, מהו שאומרים אחרי זמן פעילות, כשדלת הבית נסגרת, בשיחות הקטנות בסלון ובמטבח.