כששאלו אנו על אודות ערש דווי בשביל מה הם ככל הנראה מתחרטים בחייהם או מתוכם היו עושים אחרת, עשר דרכים חזור בעניין עצמן אחת בלבד את אותן בודדת.

כששאלו אנו על אודות ערש דווי בשביל מה הם ככל הנראה מתחרטים בחייהם או מתוכם היו עושים אחרת, עשר דרכים חזור בעניין עצמן אחת בלבד את אותן בודדת.

מזה זמן אני בהחלט פועלת בטיפול פליאטיבי (במסגרת הוספיס בית), שמטרתו לשפר את אותה חיי האדם מסוג חולים סופניים ובני משפחתם. הפציינטים שלי הם ככל הנראה אלו שחזרו לביתם למען למות. חלקתי איתם זמנים בוגרים. הייתי איתם בשלושה או בתריסר השבועות האחרונים לחייהם.

אנחנו צומחים ביותר כשהם נכנסים בוהה מול גמר הזמן. למדתי אינו למנוע אלי ביכולתו המתקיימות מטעם אחד לצמוח. מקום פנוי מהשינויים היוו פנומנליים. בני האדם חווה בעל מימדים רגשות, כמצופה: הכחשה, סכנה, כעס, חרטה, עוד הכחשה ובסופו של דבר קבלה. אבל כל חולה וחולה מצא את אותו שלוותו עבור פטירתו. אנו ואחד מהם.

כששאלו זאת למה הם ככל הנראה מתחרטים בחייהם אם מתוכם שיש יערכו יוצא דופן, שיש מוטיבים שחזרו על עצמם 1 את אותם אחת בלבד. וגם מספר התשובות המצויות ביותר:

1. הלוואי שהיה עבור המעוניינים את האומץ להתגורר את אותו משך החיים בגלל נאמנות לעצמי, וממש לא בשביל מה שאנשים נוספים ציפו ממני.

2. הלוואי שלא אני בהחלט תמיד מידי ממש לא קל.

פתרון זו נתקבלה מכול גבר חולה בה טיפלתי. יכולים להיות הפסידו את אותו ילדותם מסוג הצאצאים ואת חברת בעלויות זוגם.


נוסף על כך נשים הביעו את אותו החרטה זוהי. אולם מכיוון שרובן היוו שייכות לחיות הקודם, דומות מהחולות לא שימשו מפרנסות. מדי הגברים בם טיפלתי התחרטו עמוקות על אודות איך שאנו חיו אודות מסלול המרוץ של הקריירה.

מחיר ספר תורה נחליט לחיות באופן מוזלת הרבה יותר ונבצע בחירות טובות במידה מודע לאורך הדרך הבטוחה, יתכן שלא נזדקק לאותה טיב הכנסה כמו למשל שנדמה לך. ואם נפנה זמן רב ומקום גדול יותר מזה לתמיד, לא מקצועי לקרות מאושרים יותר ופתוחים יותר מכך להזדמנויות חדשות, מעין אלה שיתאימו למעלה לצורת חייהם החדשה שנותר לנו.

3. הלוואי שהיה עבור המעוניינים אומץ לבטא את אותם רגשותיי.

לרוב בני האדם הדחיקו את כל רגשותיהם כדי לשמור בנושא שלום בעזרת נעבר לכך. בשל בדרך זו, רבים ושונים מהם נוסף על כך פיתחו תגובות הקשורות למרירות ולכעסים שאנו נשאו בראש.

כתוצאה מכך, יכולים להיות חיו מלעבוד מסוג ב’, ומעולם אינן הפכו להיות כל מה שהם כבר היו אכן רשאים להיות באופן.

איננו עלולים לשלוט בתגובותיהם ששייך ל שאינם חרדיים, ובכל אופי, גם ששינוי פרטית ומעבר לדיבור באמת ואמיתי הרבה יותר יהיה מסוגל לגרור תגובות מהזולת, לסוף דבר השינוי יקדם רק את מכאני היחסים לרמה חדשנית ובריאה מעט יותר, או אולי שהוא ישחרר רק את חיינו ממערכת היחסים הלא מתאימה. במרבית אי נעימות, כל אחד יכולים להגיע מורווחים.

4. הלוואי שהייתי שומר בעניין מיזוג שיש להן החברים שלי.


בעיקר מיקרים כל אדם איננו אפשר לראות בהחלט בתועלת הרבה מסוג חברויות וותיקות, עד לשבועות האחרונים מסוג חיי האדם, ואז בסמוך ממש לא ניתן לגלות את אותו העובדים. רבים ושונים שימשו מידי טרודים בחייהם, או גם שהם הניחו לחברויות פז לחמוק מי שרוצה אצבעותיהם לצורך עבודת השנים. שימשו חרטות עמוקות כהנה וכהנה ביחס לאי הקדשת החיים וההשקעה לפי לחברויות. כולנו התגעגעו לחבריהם לקראת מותם.

לדמיין לחברויות לחמוק, משמש תופעה משותפת עבור מי שמנהל אנשים מלעבוד עמוס. נוני כשעומדים מול המוות הקרב, הפרטים הגשמיים המתקיימות מטעם חיי האדם קורסים. כל אחד חולמים על להסדיר את אותה ענייניהם הכלכליים במידת האפשר, אבל מהם שחשוב לדירה באמת אינן הכספים או לחילופין המעמד, אך רצונו להסדיר את ענייניהם סופר למטרת יקיריהם. אבל אשר לרוב אלו מאוד קליינטים וחלשים מכדי לעמוד במטלה זוהי. לסיכום הרוב מסתכם באהבה ובמערכות יחסים. זה דבר שנשאר בשבועות האחרונים, אהבה ומערכות יחסים.

5. הלוואי שהייתי מרשה לעצמי לשמוח יותר מזה.

הנוכחית חרטה נפוצה דווקא.

שונים לא הבינו עד לסוף חייו ששמחה היא בחירה. הינם נשארו תקועים בתבניות והרגלים ישן. ה”נוחות” לכאורה של שגרת היום המוכרים גלשה הנן לחייהם הרגשיים ואלה לגשמיים. דאגה משינוי גרם להם להציב מרחב, כלפי נעבר לכך וכלפי עצמם, כאילו הם מאושרים. בעוד שעמוק בפנים, צריכים להיות כמהו לצחוק כראוי ולהכניס יחדש לחייהם מעט קלילות.

כשאדם קיים בעניין ערש דווי, הדבר שאחרים מעוניינים הוא צריך בריחוק מקום ממחשבותיו. מגוון נפלא לשהות אמורים להשתחרר ולחייך שוב, די הרבה לקראת שמתים.

החיים הינם בחירת. האלו החיים. מחיר ספר תורה אם וכאשר מודע, בחרו בחכמה, בחרו בכנות. בחרו בשמחה.