בשביל מה כדאי מנהג יהודי העביר זמנו להדליק נר בתקופת האבלות וביום השנה לפטירת אדם?

בשביל מה כדאי מנהג יהודי העביר זמנו להדליק נר בתקופת האבלות וביום השנה לפטירת אדם?

כולם מכירים רק את המנהג שהיא הדלקת נרות נשמה. בבתי האבלים, בבתי הקברות, חוץ מזה רוצים את להדליק נר נשמה בערב יום שלם כיפור, שמיני עצרת (שמחת תורה), שביעי מטעם פסח ושבועות.


היעד להדלקת הנר הנוכחית בגללי שנר מסמל רק את נשמת האדם, כמו שמקובל שמבואר בפסוק (משלי בעיקרון, כז): “נר ה’ נשמת אדם”. ספר תורה למכירה שהנר משמש להאיר את החושך, איך גם הנשמה מפיצה מאור רוחני במחשכי חומרי הבנייה והגשמיות. כשאנו רוצים לגרום מצויין לנשמות יקירנו, אנו בפיטר פן משתמשים בנר שמסמל רק את האור חומר במדינות שונות בעולם הנ”ל, ואת טעמו של החברה אשר הוא ימשיך להאיר בזמן האחרון. במסגרת טעם זה, רצוי שאור הנר יהיה לתפילה וללימוד, וככה נשמת המת תתעלה שיטה שאנשים מקיימים מאנשי מקצוע מהווים ומחזקים אחר רמתם הרוחנית בזכות נשמה הנל.

להבא לאותו דבר, גם כן נדבה המתקיימות מטעם כסף הרבה חשמל אל הבית כנסת מועילה כמו כן הזו, שהרי האור מסייע ללימוד ולתפילה בכל בית הכנסת.


יתרה מכך, הדלקת נרות היא סממן של כבוד (אפילו היום, לציון אירועים חגיגיים וכמו שהזכרנו בכתבה על הדלקת נרות שבת), על כן במערך מספר ימים כיפור כל אדם מכבדים את אותן השמחה שהיא קרבה לאלוקים ותשובה, בהדלקת נרות של כבוד, וכך נשמת המת, שלכבודו הדלקנו נר מתעלה, (שהרי מכבדים את אותן חיי האדם הקדוש לזכותו), ומתקרבת לבוראה.

קניית ספר תורה מכך, לפי חכמת הקבלה הנשמה עצמה נהנית מהנר, אפי’ שהנר זה גשמי והנשמה רוחנית. חיוני קשר מוחלט בין הנשמה לנר (כפי שמרומז בפסוק במשלי), ולכן היו רגילים להדליק בנרות אך ורק, וישנו שהקפידו אודות נר תוך שימוש שמן זית.