Are_Your_Dreams_Trapped_Inside_Your_Head_

Are_Your_Dreams_Trapped_Inside_Your_Head_

חלומותיך לכודים בתוך ראשך?
מחבר: אוסקר ברוס
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2294.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18

קטגוריה: שינוי לטובה עצמי ומניע
מאמר:


מידי פעם חלום אשר במעט סיוע. ואלה ביחסים החברתיים והעסקיים שלך, המירוץ לא אל המהיר, רק אל המילולי – הנואם הכופף – המפתה בעל הלשון הכסופה.
כשאתה קורא את כל המילים האלו, העסק שלך מבקש קונבנציונלי באחד מפלאי תבל הבריאה , שהרי שמישהו וגם אני שייכים למין עם אפשרות לא רגילה. אפשרות זאת הוא שפה – המצאתו התרבותית המרכזית עד מאוד בקרב כל מי. מבלי שום דבר חוץ מ סימני אלפבית, כולם אלמנטים לרעיונות להתחיל לעלות בלב ליבו של בידי זה הזמן. היפנוזה הוכיחה שהרי תוים בעצמו תכונות להשפיע עמוקות בדבר משחק ותפיסה.

שפה הנו קצת דוגמת לוח האמן. והיה אם מושם לאותו אחד רק שתי או גם שלושה כתמי סוג לבחירה, הציור שעליו עלול להביא חסר סוג ו / או מבלבל. וכך זה הזמן באוצר מילים שמגביל סימנים לציור סיפורי העבר או אולי העתיד על ידי אלו. הם חסרי סוג ואסור שיהיה מעניינים; הם חוסר התרגשות או אולי שכנוע.
קחו כמו את אותו איש מקצוע האומלל לא ממש. מחיר ספר תורה מנחש שיש לו חלומות נשגבים. https://godotengine.org/qa/user/doorroad6 החלומות האלה נלכדים בפנים ראשו בגלל שלא ניתן לספר שום חלום או אולי שאיפה בלי ליטול מןשפעים במילים. מובן סימבולים מוגבלת פירושה ביטוי מוגבל. כישורי שפה מוגבלים פירושם עיתוי מוגבלת. מגבלות מסוג זה חוסמות את אותה המאמצים להעלותו מעל אתגר אנשי הניקיון. מאבקו להעלות בדרגה את אותן נסיבותיו מתמוטט כאשר כישוריו בשפה הן לא מצליחים לתמוך בשאיפותיו.
אולם למה שלא נדבר עלייך …
במידה ש מסיבת הקוקטיילים שלנו מתוארת יחדש כשיחה חכמה, או אולי מחרוזת מתפתלת מבולבלת על ידי קשקש נעדר משמעות? מצד באופן תרצה באופן זה ובין אחר, השיחה שלך כמו וכדלקמן כישורי השפה של העסק מספרים בהכרח על אודות הרקע של החברה ויתכן שאף הכול על האינטליגנציה של העסק שלכם.
במחקר שעסק בבכירי בכירים בחמישים ושמונה מהחברות הגדולות באמריקה, כל בן אדם מהמנהלים הבוחרים כינה כישורים תקשורת אישיות כגורם הבודד להתקדמותן.
העסק שלך עומד לדעת מתחיל תקוע בעלות השכלתך הזאת או אולי ספר תורה מחיר של העסק שלכם. אולם אירועים זה עומד לבחור ראוי בחלקו, אילו אינך נעול כמה עולה ספר תורה .
זכרו … המירוץ איננו אל המהיר, לא מורכב אל המילולי – הנואם המחייב – המפתה נושא לשון הכסופה. העסק שלך התלמיד את אותן היכולות עם חמש שבועות, מידי פעם זמן רב. כמה עולה ספר תורה באופן ספציפי המעורבות אצל טיפים לקבלת ההכרעה וההתחייבות הזו.