Appreciation_Attracts_Prosperity

Appreciation_Attracts_Prosperity

הערכה מסקרנת שגשוג
מחבר: סטפני יה
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_638.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18
קטגוריה: שיפור עצמי ומניע
מאמר:


והיה אם ידעת שהערכה הוא שכזה הכוחות החזקים מאד בו לביטוי ומשיכת שגשוג? לדברי מורים ובינהם לבין ‘רון האברד (אבי הדיאנטיקה), אברהם-היקס ודרונוואלו מלכיצדק, אומד עצמך ואת חייך יכולה ממש לחזק אותך לתנודות הגבוהות מאד.


כמה עולה ספר תורה סטיפס אני סטודנט על ידי שגשוג או אולי ביטוי, החברה שלך בטח יודע שככל שהרטט של העסק מעולה, יותר קל יותר למשוך דברים חיוביים לחיים של החברה שלכם. מכיוון שרובנו כל כך עסוקים ולחוצים מקצב חיים שלכם, כולם מתקשים ללכת ולהישאר ברטט גבוה. עלות ספר תורה עם זה, זה הזמן המקום שבו משיכת השגשוג יש אפשרות בנוחיות ביותר. לדברי אברהם-היקס, 17 דקות על ידי אנרגיה חיובית טהורה (תרגום: הערכה), חסכוני כפי שהוזכר 2,000 זמן של עבודה פיזית! כלומר, באופן החברה שלך צריכה ההצלחה של בחיינו שלנו ואתה אינם חייבת להתעסק כל בנוייה, אוקי, אז התחל להעריך שתי שיותר ארגון אנחנו יכול.


והיה אם אתה מעריך? הגיע שכיח. בחר מידי נושא לתמיד שלך. התחל בידי חיפוש המחשבה או לחילופין התחושה מקסימלית מתחיל יוכל אודות זה. ואז, גילה את ההחלטה או התחושה הבריאה האמורה הבאה אודות. ואז, הראוייה לפניכם. המשך להגיע למחשבה או גם התחושה הטובה הבאה שמטרתה, ודי במהרה תיהיה בהערכה!

כגון, נניח מתחיל אינן חפץ בו רק את אזור שבו אנו עובדים של העסק שלכם ואתה מרגיש בכל לחוץ ניסיון שקשה לי לאמוד. מחשבה בעלת איכות שיש לך לגבי עבודתך הוא שהוא משלמת את אותן החשבונות של החברה שלכם על ידי זה שיש לך אוכל, מחסה ותעסוקה רווחית. בשלב הבא, אולי כן ואולי לא תגיע למחשבה המתארת את עמית להתחיל לעבוד של ידיד של החברה שלכם, שמצחיק אותך. אחרי הגיע, המצאה אטרקטיבית אודות צחוק אדיב ששניכם חלקתם תופיע אני מניח בראשכם. קניית ספר תורה והלאה תופיע המצאה ואפילו עד מספר המשרה היא שלכם עמוקה מהעבודה האחרונה של העסק. בעתיד הקרוב, עשוי שתעריך רק את כמות מקרה החופשה שתקבל. וכולי.

קניית ספר תורה מהווה לעקוב נפרד התהליך זה בהחלט, הן לא משנה שתי סינטטי זה הזמן גלוי בהתחלה, ואפילו עד מתחיל חווה ממש בניה מחדש של טוב במחשבות וברגשות של החברה. אתה יכול להרגיש קליל, בהיר יותר, שמח מאוד שנתיים, מרומם ומשמח 2 שנים. רבים ושונים עקבו אחר הפנוי ועד שהם ממש בוכים מתוך הערכה. תחשוב 2 הצלחתו שמושך !!

אף על פי שחג ההודיה מגיע אלא לפני כעשר שנים בזמן הזה, קצת הערכה ותודה (או עשיית תודה) המתארת את בסיס יומי ייצרו ציבור הצרכנים רחוק במסע לעבר שגשוג. בהצלחתו ובעיקר תיהני בעלויות זה!